NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Heeft men recht op gewaarborgd loon bij een medisch onderzoek tijdens de werkuren?

27.03.2008

Heeft men voor een geneeskundig onderzoek tijdens de werkuren recht op gewaarborgd loon?

 

Een werknemer maakt een afspraak bij de dokter tijdens de werkuren. Of deze werknemer hiervoor recht heeft op gewaarborgd loon, hangt af van de situatie.

 

De wet voorziet in drie gevallen uitdrukkelijk een recht op afwezigheid met gewaarborgd loon om een geneeskundig onderzoek te ondergaan:

1° Zwangere werkneemsters hebben het recht om van het werk afwezig te blijven met behoud van het normale loon om prenatale geneeskundige onderzoeken te laten uitvoeren (bijvoorbeeld een echografie). Zij moeten wel voorafgaandelijk hun werkgever hiervan op te hoogte brengen en eveneens kunnen aantonen dat deze onderzoeken niet kunnen plaatsvinden buiten de arbeidsuren;

2° Werknemers die een geneeskundig onderzoek moeten ondergaan in het kader van de wetgeving betreffende het welzijn op het werk, ongeacht of dit onderzoek verplicht is of niet. Deze tijd wordt als arbeidstijd beschouwd en dus ook bezoldigd;

3° Werknemers die het slachtoffer zijn geworden van een arbeidsongeval of een beroepsziekte en die moeten verzorgd of behandeld worden tijdens de normale arbeidsuren, genieten voor deze uren afwezigheid een gewaarborgd loon.

 

Voor andere geneeskundige onderzoeken is de situatie minder duidelijk. Men kan in dit kader een onderscheid maken tussen twee situaties:

 

1° de werknemer moet de onderneming vroegtijdig verlaten of het werk onderbreken met het oog op een doktersbezoek

In dit geval heeft de werknemer recht op gewaarborgd loon voor zijn afwezigheid wanneer de voorwaarden van het gewaarborgd loon zijn vervuld. Dit betekent dus dat de werknemer zal moeten kunnen aantonen dat hij het werk verlaat wegens een oorzaak onafhankelijk van zijn wil. Het moet dus voor de werknemer onmogelijk zijn om het onderzoek te ondergaan na de werkuren. Hij kan hiervan het bewijs leveren met alle mogelijke middelen van recht (aan de hand van een document, getuigen, .).

De werknemer die niet in staat is om dit aan te tonen, zal geen loonwaarborg genieten en zal dus inhaalrust, vakantie, onbetaald verlof, . moeten nemen.

 

2° de werknemer komt laattijdig aan op het werk wegens een doktersbezoek vóór de aanvang van de arbeidstijd

In dergelijk geval heeft de werknemer sowieso geen recht op gewaarborgd loon, ook al zou hij kunnen bewijzen dat het voor hem onmogelijk was om op consultatie te gaan buiten de werkuren. De werknemer zal dus inhaalrust, vakantie, onbetaald verlof, . moeten nemen.

Het is wel mogelijk dat collectieve arbeidsovereenkomsten op sectoraal-of ondernemingsvlak en/of het arbeidsreglement een recht op dergelijke afwezigheden voorzien en de toepassingsmodaliteiten ervan bepalen.

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | PrivĂ©leven | Contacten        Group S 2009