NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
NAR verplicht gelijke behandeling vanaf de sollicitatie

17.11.2008

Met het interprofessioneel akkoord 2007-2008 hadden de sociale partners er zich toe verbonden om de diversiteit aan te moedigen en de gelijke behandeling uit te breiden tot de volledige arbeidsrelatie. Dit betekent dus een uitbreiding van de strijd tegen discriminatie vanaf de aanwervingsfase.

Hiertoe heeft de NAR twee CAO’s gemaakt.

De eerste is ‘CAO nr. 95 van 10 oktober 2008 betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van de arbeidsrelatie’. Als beginsel van gelijke behandeling wordt verstaan : “de afwezigheid van elke vorm van discriminatie op grond van leeftijd, geslacht of seksuele geaardheid, burgerlijke staat, ziekteverleden, ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, politieke of levensovertuiging, handicap, lidmaatschap van een vakbond of een andere organisatie”.

Dit moet nageleefd worden gedurende de hele arbeidsrelatie, d.i. de relatie die de werkgelegenheid, de voorwaarden voor toegang tot arbeid, de arbeidsvoorwaarden en de ontslagregelingen omvat.

Een tweede instrument is de ‘CAO nr. 38 sexies van 10 oktober 2006 tot wijziging van CAO nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers’. Deze CAO verbiedt het maken van een onderscheid op basis van persoonlijke elementen, wanneer deze geen verband houden met de functie of met de aard van de onderneming, t.a.v. een sollicitant. Sectoren kunnen wel nog afwijkende bepalingen creëren. Door deze aanpassing moeten werkgevers ook de gedragscode ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie toepassen.
Beide CAO’s zijn gesloten voor onbepaalde duur.

Voor CAO 95 zie : http://www.nar.be/CAO/cao-95.pdf

Voor CAO 38 sexies zie : http://www.nar.be/CAO/cao-38sexies.pdf

Voor de gedragscode zie : http://www.nar.be/CAO/cao-38bijlage.pdf

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | PrivĂ©leven | Contacten        Group S 2009