NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Geleidelijke afbouw van de lockdown: uw werknemer weigert te komen werken omdat hij geen oplossing vindt voor de opvang van zijn kinderen?

15.05.2020


Uw werknemer mag niet weigeren om te komen werken omdat hij geen oplossing vindt voor de opvang van zijn kinderen. In tegendeel zelfs: hij heeft meerdere opties waarvan hij gebruik kan maken.

Een van de maatregelen van de regering om de verspreiding van het coronavirus te beperken, is de schorsing van de lessen. Vanaf maandag 18 mei mogen enkele leerlingen terugkeren naar de schoolbanken. Dit betekent niet dat de scholen gesloten zijn. De kinderdagverblijven blijven open. Aan de ouders wordt gevraagd alternatieve kinderopvang te zoeken waardoor de aanwezigheid van kinderen in de school maximaal wordt vermeden. Dit geldt ook tijdens de paasvakantie.

U hebt als werkgever uw activiteiten terug opgestart. Bijgevolg mag u uw werknemer niet in tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht plaatsen.

Uw werknemer moet een oplossing zoeken voor de oppas van zijn kinderen. De werknemer heeft meerdere opties:

1) Jaarlijkse vakantie

Als uw werknemer geen oplossing voor de kinderopvang kan vinden, kan hij verlof nemen om voor zijn kinderen te zorgen.

Meer informatie vindt u in ons artikel "Jaarlijkse vakantie: de spelregels".

2) Verlof om dwingende redenen

Werknemers hebben  in een dergelijke context het recht om afwezig te zijn om dwingende reden. Ze hebben namelijk recht op 10 onbetaalde dagen per jaar (tenzij andersluidende overeenkomst tussen werkgever en werknemer). Deze dagen bieden de mogelijkheid de nodige duur afwezig te zijn om het probleem te regelen op voorwaarde dat de werkgever vooraf of zo snel mogelijk wordt verwittigd.

Onder dwingende reden wordt verstaan elke onvoorzienbare, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist.

U kunt zich de vraag stellen of, bijvoorbeeld, de werknemer na de eerste week nog steeds om dwingende redenen afwezig kan zijn, omdat er dan geen sprake meer is van een onvoorzienbare gebeurtenis. Je zou kunnen denken dat de werknemer genoeg tijd heeft gehad om een andere oplossing te vinden. Dit zal afhangen van uw interpretatie...

3) Verlof zonder wedde of "verlof zonder loon"

Uw werknemer kan ook een verlof zonder wedde nemen. Dit soort verlof kan onbeperkt worden opgenomen, maar dit is geen recht voor de werknemer. Uw toestemming is vereist.

4) Ouderschapsverlof of tijdskrediet met motief

Onder bepaalde voorwaarden kan een werknemer ouderschapsverlof nemen als hij voor een kind onder 12 jaar moet zorgen of een tijdskrediet met motief opnemen als hij voor een kind onder 8 jaar moet zorgen. In deze gevallen krijgt de werknemer een uitkering van de RVA. Ook hier is uw toestemming nodig.

5) Ouderschapsverlof

We informeerden u reeds in ons artikel dat het nemen van Corona-ouderschapsverlof vanaf nu mogelijk is. Dit laat de werknemer toe om onder bepaalde voorwaarden zijn arbeidsprestaties met 1/5 of tot een halftijdse tewerkstelling te verminderen. Ook hier is uw toestemming nodig.

Meer informatie vindt u in ons artikel "Coronavirus: Corona-ouderschapsverlof officieel bevestigd! Update".

ISLAMI Lindiana - Legal consultant

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017