NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen

Aansluiting bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen

Als zelfstandige moet u zich aansluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen (SVZ) zoals dat van Group S en er kwartaalbijdragen betalen.

Door deze bijdragen kunt u verschillende belangrijke sociale rechten genieten waarvan sommige door het SVZ en andere door andere instellingen worden betaald:

  • gezinsbijslag : kinderbijslag, geboortepremie, adoptiepremie ;
  • ziekteverzekering : geneeskundige verzorging, uitkeringsverzekering ;
  • pensioenen : rustpensioen, overlevingspensioen, pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot ;
  • overbruggingsrecht : enerzijds het behoud van rechten op kinderbijslag, geneeskundige verzorging en uitkeringen; anderzijds een uitkering gedurende maximum 12 maanden in geval van faillissement, collectieve schuldenregeling, gedwongen stopzetting of economische moeilijkheden ;
  • voortgezette verzekering : waarborg van rechten gedurende in principe  2 jaar bij vrijwillige stopzetting ;
  • moederschapshulp ;
  • uitkeringen voor zelfstandige mantelzorgers.

 

Geïnteresseerd? Meer uitleg? Contacteer ons

 

Group S - SVZ: 1e Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen

Group S - SVZ is het 1e sociaal verzekeringsfonds dat in 1967 in België werd erkend. Het heeft een jarenlange ervaring en knowhow verworven. Aanvankelijk gespecialiseerd in de bouw en vrije beroepen (advocaten) is het fonds een partner geworden voor zelfstandigen en mandatarissen van vennootschappen uit alle activiteitssectoren.

Het biedt een gepersonaliseerde dienstverlening aan zijn cliënten die hun situatie kunen bespreken met een vaste dossierbeheerder zonder tussenkomst van een callcenter. Elke zelfstandige kan zijn elektronisch dossier en zijn rekeningen ook via zijn pc inkijken en zijn boekhouder eventueel toegang hiertoe geven.

Group S - SVZ maakt deel uit van een neutrale sociale groep die multiservice hoog in het vaandel draagt.

Een dienstverlening van A tot Z:

 

Enkele nuttige linken

 

Meer info...

Geïnteresseerd? Meer uitleg? Contacteer ons

Découvrez notre multiservice !

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017