NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Sociaaljuridische begeleiding en rechtsbijstand

De sociale wetgeving wordt steeds complexer. Ze vereist bijstand en advies van deskundigen ter zake.

Zoals de statistieken onverbiddelijk uitwijzen, is er bovendien een verontrustende toename van het aantal zaken dat voor de rechtbank wordt gebracht waarbij de gemiddelde kosten van een geschil 10.000 EUR bedragen.

Om u dergelijke toestanden te besparen, bieden wij u de dienst 'Sociaaljuridische begeleiding en rechtsbijstand' aan.

Hij bevat:

 • Begeleiding en deskundig advies op het gebied van individuele en collectieve arbeidsbetrekkingen, in het bijzonder op het gebied van ontslag, opstelling van specifieke arbeidsovereenkomsten, stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen), bespreking met een officiële instantie, bijstand in geval van collectief ontslag, opstelling van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), opstelling of aanpassing van het arbeidsreglement, ...
 • Grondige analyse van alle componenten van een conflictdossier
 • Voorafgaande bemiddelingspogingen alvorens naar de rechtbank te stappen
 • Praktisch advies aangaande alle zaken die aan de sociale relaties in de onderneming gebonden zijn, zowel individueel als collectief, in het bijzonder met de vakbondsafgevaardigden
 • Verdediging in geval van conflict met een werknemer, de RSZ, de sociale inspectie, ...
 • Een luik juridische bescherming via een eersteklas verzekeraar.

Belangrijkste voordelen: 

 • Verzekeringsproduct met twee luiken: uitgebreid sociaaljuridisch advies & rechtsbijstand met een tussenkomst van maximum 4000 EUR per zaak
 • Op ieder ogenblik gratis beroep kunnen doen op een ervaren adviseur  in arbeidsrelaties
 • Jaarlijkse kosten zonder supplementen of verrassingen
 • Verhoogde zekerheid, zeker in deze periode van harmonisering van de statuten arbeiders/bedienden
 • Onmisbare voorwaarde voor sociale vrede in uw onderneming

 

Geïnteresseerd? Meer uitleg? Contacteer ons commercieel secretariaat.

Découvrez notre multiservice !

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017