NL|FR|EN
Identification
        
Gebruiksvoorwaarden

Aansprakelijkheid

Group S besteedt de grootste zorg aan de teksten en gegevens die verspreid worden op haar website. De informatie op de site is gebaseerd op de meest betrouwbare bronnen.

Gezien de complexiteit en de overvloed aan sociale en fiscale bepalingen die van toepassing zijn op de werkgever en de werknemer, kan Group S niet garanderen dat haar teksten en gegevens altijd volledig, correct en geactualiseerd zijn.

Group S verbetert continu de gegevens en teksten op het net en vult ze regelmatig aan. De informatie op de website is dus louter indicatief. Group S is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie, met welk doel ook.

De correcte toepassing van sociale en fiscale rechtsregels in een concreet geval is de taak van specialisten: wij raden u dan ook aan om beroep te doen op specialisten om een correct personeelsbeheer te voeren in uw onderneming.

Group S kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan een computer, hard- of software, virussen en andere ongemakken en/of verlies van tijd, door het gebruik van deze website.

Group S kan op elk ogenblik en dit zonder voorafgaande kennisgeving, aanpassingen doen op het vlak van haar diensten of producten, inclusief de prijzen en beschrijvingen.

De website van Group S bevat hypertextlinks naar sites die door derden worden beheerd. Group S is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Wanneer u een formulier invult ("schrijf ons", "bestel" of "teken in"), slaat Group S, uw gegevens in een bestand op om aan uw verzoek tegemoet te komen. In toepassing van de wet van 08.12.1992 betreffende de bescherming van het privéleven op het vlak van de verwerking van persoonlijke gegevens, mag u inzage vragen in uw gegevens om er eventuele verbeteringen in aan te brengen. Group S mag deze gegevens doorgeven aan derden met wie zij contracten heeft afgesloten.

Auteursrechten

De informatie op de huidige website en alle elementen van de website, met inbegrip van de conceptie, zijn beschermd door de auteursrechten.

De cijfergegevens en/of tekstgegevens mogen dus niet aangepast, vertaald, gereproduceerd en/of verdeeld worden en dit gedeeltelijk of in hun geheel, gratis of tegen betaling onder welke vorm ook, zonder schriftelijk akkoord van Group S.

De bezoeker van de site mag deze informatie gebruiken voor eigen gebruik maar op voorwaarde dat er geen commerciële uitbating is.

Naam en logo van Group S

De naam en het logo van Group S, zoals opgenomen in deze website, zijn eigendom van Group S en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gebruikt worden.

Belgische wetgeving en bevoegde rechtbanken

Onderhavige gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving.

Bij deze erkent de gebruiker dat elke betwisting die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel (België)

Door deze site te bezoeken, stemt u in met de gebruiksvoorwaarden.

 

Privacyverklaring van Group S

Klik hier voor de privacyverklaring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017