NL|FR|EN
Identification
        
Dienstencheques na bevallingNieuw : Hulp bij moederschap voor de zelfstandigen 

Gratis dienstencheques na de bevalling

 

Om kersverse zelfstandige moedersondersteuning te bieden bij het hernemen van hun beroepsactiviteit na de bavalling kan de vrouwelijke zelfstandige of de zelfstandige helpster kosteloos via Group S - SVZ waarbij zij is aangesloten, dienstencheques bekomen waarmee zij een hulp in de huishouding kan betalen.

Deze nieuwe vorm van hulpverlening tijdens het moederschap is te danken aan een regeringsakkoord over een betere afstemming van het gezins- op het beroepsleven.

Het gaat hier over 105 dienstencheques (met een geldigheidsduur van 6 tot 8 maanden volgens het Geweest).

Een cheque is goed voor één uur hulp door een werknemer die met een specifieke arbeidsovereenkomst «dienstencheques» door een erkende onderneming werd aangeworven.

De volledige lijst van erkende organismen staat op http://www.dienstencheques-rva.be.

 

 

Welke huishoudelijke taken mogen door die werknemers worden  uitgevoerd binnen het kader van hun« dienstencheques» arbeidsovereenkomst?

 

Het moet hulp zijn die wordt verleend in de huishouding van personen die woonachtig zijn in België:

ofwel verleend bij de persoon in huis:

 • schoonmaak van de woning;
 • lappen van de ruiten;
 • wassen;
 • strijken;
 • klein naaiwerk (herstelling) ;
 • maaltijdbereiding;

ofwel verleend buiten het huis van de persoon:

 • boodschappen doen;
 • de strijk doen in een lokaal van de werkgever;
 • bijstand in de verplaatsingen van een minder mobiel persoon of van een bejaarde.

Het gaat hier dus niet om klussen zoals een WC herstellen, de elektriciteit herstellen, verven, behangen, de tuin onderhouden, een kind oppassen, enz. 

 

 

Voorwaarden

 • De aanvraagster moet als zelfstandige of meewerkende echtgenote sociale bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijkwaardig zijn aan deze verschuldigd voor een activiteit die wordt uitgeoefend in hoofdberoep en ze moet haar zelfstandige of loontrekkende activiteit weer opnemen na haar bevallingsrust.
 • Het kind moet ingeschreven zijn in het gezin van de moeder.
 • De cheques mogen slechts worden afgeleverd wanneer de aanvraagster in regel is met haar sociale bijdragen voor het 2de en 3de kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de bevalling.

 

 

Aanvraag richten aan de kas voor sociale verzekeringen

 

De aanvraag moet door de vrouwelijke zelfstandige bij Group S – SVZ worden ingediend per post (of per e-mail naar infocas@groups.be). 

 

Group S – SVZ zal nagaan of aan de voorwaarden is voldaan en zal het vereiste bedrag aan SODEXHO storten die dan de cheques per post zal toezenden. 

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017