NL|FR|EN
Identification
        
Gezinsbijslag

Zelfstandigen hebben nu dezelfde rechten als loontrekkenden.

Sinds 1/7/2014 wordt de kinderbijslag voor zelfstandigen betaald door Group S – Kinderbijslagfonds. Het Sociaal Verzekeringsfonds komt hier niet meer in tussen.

We nodigen u uit om ‘Kinderbijslag voor werknemers en zelfstandigen’ te bezoeken indien u meer informatie wenst over uw kinderbijslag als zelfstandige.

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017