NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
De Groep Arenberg sluit zich aan bij Groep S

12.12.2008

Groep S en de Antwerpse Groep Arenberg bundelen hun krachten om aan hun cliënteel nu en in de toekomst een nog uitgebreidere kwalitatieve dienstverlening te geven aangepast aan de steeds evoluerende behoeften van werkgevers en zelfstandigen.

Door een nauwe samenwerking van beide groepen wordt de Arenberg Groep opgenomen in de organisatiestructuur van Groep S met als doelstelling tegen einde 2009 tot een volledige fusie te komen van de verschillende entiteiten (Sociaal Secretariaat, Kas voor Zelfstandigen, Kinderbijslagfonds).
Vanaf 1/01/2009 zal de groep geleid worden door één Afgevaardigde bestuurder die zal rapporteren aan de verschillende Raden van Bestuur.

Hierdoor zijn zowel de financiële als de technische mogelijkheden aanwezig om het hoofd te bieden aan de evoluerende behoeften van de cliënten. Deze hebben immers vandaag meer en meer hoogtechnologische beheersmethodes nodig in het kader van hun beleid. Hiervoor is het noodzakelijk dat de middelen vrijgemaakt worden om de nodige investeringen te verwezenlijken.

Voor Groep S is dit een opportuniteit om haar marktpositie te versterken en haar kantorennetwerk te vervolledigen.
Voor de Arenberg Groep is dit een garantie voor een kwalitatieve dienstverlening voor haar cliënten, hoofdzakelijk gevestigd in de regio Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

Een nog betere spreiding van haar dienstverlening in heel België en zeker in Antwerpen en Oost-Vlaanderen is een meerwaarde voor Groep S. Deze fusie komt de cliënten ten goede wegens de kostenbesparingen die dit meebrengt.
De Groep Arenberg heeft 4 kantoren (Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Sint Niklaas) en een 110 tal medewerkers.
De groep heeft een multisectoraal cliënteel en is gespecialiseerd in en marktleider voor de binnenscheepvaart.

Groep S is over heel België evenwichtig verspreid via 32 kantoren en heeft een 800 tal medewerkers.


Groep S blijft continu openstaan voor alle mogelijke samenwerkingen, die de dienstverlening van haar cliënten ten goede komt. 


Group S, één van de grootste sociale groepen in België, heeft in totaal meer dan 80.000 aangesloten bedrijven en zelfstandigen en biedt een grote waaier van diensten aan via haar verschillende entiteiten:

  • Group S – Sociaal Secretariaat behandelt maandelijks meer dan 500.000 loonberekeningen, heeft zowel cliënten in de privé-sector als in de openbare sector en heeft aangesloten ondernemingen met 1 tot 30.000 werknemers.
  • Group S – Kinderbijslagfonds is één van de vijf belangrijkste van het land, doet meer dan 70.000 betalingen per maand, geboortepremie, adoptiepremie en kinderbijslag.
  • Group S – Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen heeft meer dan 35.000 aangesloten zelfstandigen en bedrijven
  • Group S – Patronale Compensatiedienst, exclusief voor de bedrijven van de bouwsector  met minder dan 20 werknemers, betaalt het gewaarborgd loon terug en telt meer dan 7.000 bedrijven uit de bouwsector.
  • Group S Management Services biedt diensten aan de HRM-verantwoordelijken in het kader van het personeelsbeleid. Dit betekent 37.500 contracten en prestaties. 

Group S heeft 32 agentschappen over het hele land verspreid om een optimale service te bieden aan haar cliënten in, Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Group S, actief in alle sectoren, is de onbetwiste leider in de bouwsector en de grootdistributie.


-----

Indien u meer informatie wenst:

Erica Priem
Communicatie / Persrelaties - Group S
Tel: 32 2 507 18 84
e-mail: erica.priem@groups.be

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017