NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Verhoging van de financiële bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten woon-werkverkeer vanaf 1 februari 2009

24.02.2009

Vanaf 1 februari 2009 wordt de werkgeversbijdrage in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers voor woon-werkverkeer op gemiddeld 75% gebracht. Deze verhoging van de tegemoetkoming treedt in werking ingevolge het interprofessioneel akkoord 2009-2010.

Daarvoor hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) op 20 februari 209 een nieuwe CAO (n° 19 octies) gesloten.

Hieronder volgt een samenvatting ervan:

De tussenkomst in de prijs van de treinkaart wordt verhoogd tot gemiddeld 75%. De nieuwe forfaitaire werkgeversbijdragen bepaald door de NAR vindt u in de tabel hieronder. De oude methode om de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart te berekenen blijft behouden. Dit betekent dat het werkelijke percentage van de werkgeversbijdrage volgende waarden heeft:

  • gemiddeld: 75% (vroeger 60%);
  • voor kleine afstand: 71,8% (vroeger 56 %);
  • voor lange afstand: 78,5% (vroeger 64,9%).

Het bedrag van de werkgeverstussenkomst in de treinkaart wordt vastgesteld voor een periode van 2 jaar. De bedragen in bijlage zijn dus geldig tot 31 januari 2011. De forfaitaire bedragen zullen worden aangepast nadat de sociale partners een nieuwe CAO gesloten hebben.

Wat de werkgeverstussenkomst in de prijs van het openbaar vervoer met uitzondering van het treinvervoer betreft, werd het volgende besloten:

  • wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, is de bijdrage van de werkgever gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een overeenstemmende afstand, zonder evenwel 75% van de werkelijke vervoerprijs te overschrijden;
  • wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 71,8% van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een afstand van 7 km te overschrijden.

Wanneer op het vlak van de sector of de onderneming overeengekomen werd om ook een werkgeverstussenkomst te voorzien in de vervoerskosten woon-werkverkeer gemaakt met privé-vervoermiddelen en die hiervoor verwijzen naar de regels voorzien in de CAO gesloten in de NAR, m.a.w. een percentage van de treinkaart, wordt het oude percentage van 60% behouden tot 30 juni 2009. (zie tabel hieronder). Na deze datum bedraagt het percentage van de werkgeversbijdrage:

  • 75% indien de sectorale of ondernemingsCAO’s naar CAO nr 19 verwijzen en er vóór 1 juni 2009 geen nieuwe CAO gesloten werd;
  • 60% (of een ander percentage) indien vóór 1 juni 2009 op het vlak van de sector of de onderneming een nieuwe CAO gesloten wordt omtrent de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten woon-werkverkeer gemaakt met privé-vervoermiddelen. Wanneer in februari van elk jaar de tarieven van de NMBS aangepast worden, zal de NAR een tabel opstellen met de werkgeversbijdragen ten belope van 60% van de prijs van de treinkaart.

In bepaalde sectoren of ondernemingen worden hogere tussenkomsten in de vervoerskosten woon-werkverkeer voor de werknemers voorzien. Zie daaromtrent het hfdst. 12 in elk paritair comité van onze sectorale documentatie. In zulke gevallen wordt deze hogere tussenkomst uiteraard behouden.

Merk op dat bepaalde sectoren, in voorkomend geval bepaalde ondernemingen, hun regels van tussenkomst in de vervoerskosten woon-werkverkeer zullen moeten aanpassen ten gevolge van de verhoogde werkgeverstussenkomst voorzien door de NAR (gemiddeld 75%, van 71,8% voor kleine afstanden tot 78,8% voor grote afstanden) omdat de regels die zij voorzien bij deze minder voordelig zijn geworden dan die voorzien door de NAR.

Bijvoorbeeld:
  • In het paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302) is de voorziene werkgeversbijdrage gelijk aan 70%. De sector zal voortaan de tussenkomstregels van de NAR moeten volgen omdat de werkgeversbijdrage voorzien in de sector minder voordelig zal zijn dan die voorzien door de NAR. Wij zullen in die gevallen de bedragen en de sectorale documentatie aanpassen.
  • In het paritair comité voor de schoonmaak (PC 121) is de voorziene werkgeversbijdrage gelijk aan 75%. Vanaf een afstand van 40-42 km die de werknemer voor het woon-werkverkeer aflegt wordt de werkgeverstussenkomst voorzien in de sector minder voordelig dan die voorzien door de NAR. De tussenkomst van de NAR zal in die gevallen toegepast moeten worden. Wij zullen in die gevallen de bedragen en de sectorale documentatie aanpassen.

Tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs vanaf 1 februari 2009:

  Week maandkaart 3 maanden jaarlijks Railflex
EUR EUR EUR EUR EUR
Weektreinkaart Maandtreinkaart Treinkaart geldig voor 3 maanden Treinkaart geldig voor een jaar Treinkaart voor deeltijds werkenden
Wekelijkse bijdrage van de werkgever Maandelijkse bijdrage van de werkgever Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever Jaarlijkse bijdrage van de werkgever Bijdrage van de werkgever
1 5,50 18,30 52,00 185,00 -
2 6,10 20,50 57,00 204,00 -
3 6,70 22,30 62,00 224,00 7,40
4 7,30 24,40 68,00 243,00 8,60
5 7,90 26,00 74,00 264,00 9,50
6 8,40 28,00 78,00 280,00 10,30
7 8,90 30,00 83,00 297,00 11,00
8 9,40 31,00 88,00 314,00 11,60
9 9,90 33,00 93,00 331,00 12,10
10 10,40 35,00 98,00 348,00 12,60
11 11,00 37,00 103,00 366,00 13,10
12 11,50 38,50 108,00 383,00 13,60
13 12,10 40,00 113,00 402,00 14,20
14 12,60 42,00 118,00 420,00 14,60
15 13,10 43,50 122,00 436,00 15,00
16 13,60 45,00 127,00 455,00 15,50
17 14,10 47,50 132,00 472,00 15,90
18 14,60 49,00 137,00 489,00 16,40
19 15,30 51,00 142,00 507,00 16,90
20 15,80 53,00 147,00 524,00 17,30
21 16,30 54,00 152,00 542,00 17,70
22 16,80 56,00 157,00 560,00 18,20
23 17,40 58,00 162,00 579,00 18,70
24 17,90 59,00 167,00 596,00 19,10
25 18,40 62,00 172,00 614,00 19,50
26 19,10 63,00 177,00 632,00 20,20
27 19,50 65,00 182,00 650,00 20,60
28 19,90 67,00 187,00 667,00 21,00
29 20,60 68,00 191,00 684,00 21,30
30 21,00 70,00 197,00 701,00 21,70
31 - 33 21,80 73,00 206,00 733,00 22,60
34 - 36 23,30 78,00 218,00 776,00 24,10
37 - 39 24,40 82,00 229,00 818,00 25,00
40 - 42 26,00 87,00 244,00 871,00 27,00
43 - 45 27,50 91,00 256,00 914,00 28,00
46 - 48 29,00 96,00 268,00 957,00 29,00
49 - 51 30,00 101,00 282,00 1.008,00 31,00
52 - 54 31,50 104,00 291,00 1.039,00 32,00
55 - 57 32,00 107,00 299,00 1.070,00 33,00
58 - 60 33,50 111,00 310,00 1.108,00 34,50
61 - 65 34,50 115,00 322,00 1.149,00 36,00
66 - 70 36,00 120,00 336,00 1.201,00 38,00
71 - 75 38,00 126,00 354,00 1.265,00 40,50
76 - 80 40,00 132,00 368,00 1.317,00 42,00
81 - 85 41,50 137,00 383,00 1.369,00 44,50
86 - 90 43,00 143,00 400,00 1.429,00 46,00
91 - 95 44,50 148,00 415,00 1.481,00 47,50
96 - 100 46,00 153,00 430,00 1.534,00 50,00
101 - 105 48,00 160,00 447,00 1.597,00 52,00
106 - 110 49,50 165,00 462,00 1.650,00 53,00
111 - 115 51,00 171,00 477,00 1.703,00 55,00
116 - 120 53,00 177,00 493,00 1.763,00 57,00
121 - 125 54,00 181,00 509,00 1.816,00 59,00
126 - 130 56,00 187,00 524,00 1.869,00 61,00
131 - 135 58,00 192,00 538,00 1.922,00 62,00
136 - 140 59,00 198,00 553,00 1.975,00 63,00
141 - 145 61,00 203,00 568,00 2.028,00 65,00
146 - 150 63,00 211,00 592,00 2.114,00 67,00
151 - 155 64,00 214,00 601,00 2.146,00 -
156 - 160 66,00 220,00 615,00 2.199,00 -
161 - 165 67,00 225,00 631,00 2.252,00 -
166 - 170 69,00 231,00 646,00 2.306,00 -
171 - 175 71,00 236,00 661,00 2.359,00 -
176 - 180 73,00 242,00 676,00 2.412,00 -
181 - 185 74,00 246,00 691,00 2.466,00 -
186 - 190 76,00 253,00 708,00 2.529,00 -
191 - 195 78,00 258,00 723,00 2.583,00 -
196 - 200 79,00 264,00 738,00 2.637,00 -
(1) Eveneens geldig voor de berekening van de prijs voor treinkaarten in gemengd verkeer NMBS/TEC.
De totale afstand mag niet korter zijn dan 3 km.
Afstanden NMBS beperkt tot 150 km.

Tussenkomst van de werkgever voor privé-vervoer (gem. 60%) vanaf 1 februari 2009: 

  Week maandkaart 3 maanden jaarlijks Railflex
EUR EUR EUR EUR EUR
Weektreinkaart Maandtreinkaart Treinkaart geldig voor 3 maanden Treinkaart geldig voor een jaar Treinkaart voor deeltijds werkenden
Wekelijkse bijdrage van de werkgever Maandelijkse bijdrage van de werkgever Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever Jaarlijkse bijdrage van de werkgever Bijdrage van de werkgever
1 4,30 14,30 40,50 144,00 -
2 4,80 16,00 45,00 159,00 -
3 5,30 17,40 48,50 175,00 5,80
4 5,70 19,00 53,00 190,00 6,70
5 6,20 20,40 58,00 206,00 7,40
6 6,60 21,80 61,00 218,00 8,00
7 6,90 23,20 65,00 232,00 8,60
8 7,30 24,40 68,00 245,00 9,00
9 7,70 26,00 72,00 258,00 9,40
10 8,10 27,00 76,00 271,00 9,80
11 8,60 29,00 80,00 286,00 10,30
12 9,00 30,00 84,00 299,00 10,60
13 9,40 31,00 88,00 315,00 11,10
14 9,80 33,00 92,00 328,00 11,40
15 10,20 34,00 95,00 341,00 11,80
16 10,70 35,50 100,00 356,00 12,10
17 11,10 37,00 103,00 369,00 12,50
18 11,50 38,00 107,00 383,00 12,80
19 12,00 40,00 112,00 398,00 13,20
20 12,40 41,00 115,00 411,00 13,60
21 12,80 42,50 119,00 424,00 13,90
22 13,20 44,00 123,00 439,00 14,30
23 13,70 45,50 127,00 454,00 14,70
24 14,10 46,50 131,00 468,00 15,00
25 14,40 48,50 135,00 482,00 15,30
26 15,00 49,50 139,00 497,00 15,90
27 15,30 51,00 143,00 510,00 16,20
28 15,60 53,00 147,00 524,00 16,50
29 16,20 54,00 150,00 538,00 16,80
30 16,50 55,00 154,00 551,00 17,10
31 - 33 17,20 58,00 162,00 577,00 17,80
34 - 36 18,60 62,00 173,00 619,00 19,20
37 - 39 19,70 66,00 185,00 659,00 20,30
40 - 42 21,00 70,00 196,00 700,00 21,60
43 - 45 22,20 74,00 208,00 743,00 22,80
46 - 48 23,60 78,00 219,00 783,00 23,90
49 - 51 24,70 83,00 231,00 825,00 25,50
52 - 54 25,50 86,00 239,00 854,00 26,50
55 - 57 26,50 88,00 246,00 880,00 27,50
58 - 60 27,50 91,00 255,00 911,00 28,50
61 - 65 28,50 94,00 265,00 945,00 29,50
66 - 70 30,00 99,00 278,00 993,00 31,50
71 - 75 31,00 104,00 291,00 1.038,00 33,50
76 - 80 33,00 108,00 303,00 1.083,00 34,50
81 - 85 34,00 113,00 317,00 1.131,00 36,50
86 - 90 35,50 118,00 330,00 1.177,00 38,00
91 - 95 37,00 122,00 343,00 1.226,00 39,50
96 - 100 38,00 127,00 355,00 1.269,00 41,50
101-105 39,50 132,00 369,00 1.317,00 43,00
106-110 41,00 137,00 382,00 1.365,00 44,00
111-115 42,50 141,00 395,00 1.410,00 45,50
116-120 44,00 146,00 409,00 1.462,00 47,00
121-125 45,00 150,00 422,00 1.505,00 49,00
126-130 46,50 155,00 435,00 1.552,00 50,00
131-135 48,00 160,00 448,00 1.601,00 52,00
136-140 49,00 165,00 461,00 1.645,00 52,00
141-145 51,00 169,00 473,00 1.689,00 54,00
146-150 53,00 175,00 491,00 1.754,00 56,00
151-155 53,00 178,00 498,00 1.781,00 -
156-160 55,00 182,00 511,00 1.825,00 -
161-165 56,00 187,00 524,00 1.869,00 -
166-170 57,00 191,00 536,00 1.914,00 -
171-175 59,00 196,00 548,00 1.958,00 -
176-180 60,00 201,00 561,00 2.002,00 -
181-185 62,00 204,00 573,00 2.047,00 -
186-190 63,00 209,00 585,00 2.091,00 -
191-195 64,00 214,00 598,00 2.135,00 -
196-200 66,00 218,00 610,00 2.180,00 -
(1) Eveneens geldig voor de berekening van de prijs voor treinkaarten in gemengd verkeer NMBS/TEC.
De totale afstand mag niet korter zijn dan 3 km.
Afstanden NMBS beperkt tot 150 km.

 

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017