NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Sociale documentatie

De werkgevers moeten te allen tijde kunnen beschikken over de nodige informatie om hun personeelszaken zo efficiënt mogelijk te kunnen beheren.
Voor Group S is het altijd een erezaak geweest om de werkgevers zo volledig en zo snel mogelijk te informeren over de sociale actualiteit en om de  sociale regelgeving te bundelen in een gestructureerde documentatie.

Group S besteedt veel zorg aan de teksten die ze verspreidt via haar website.
Om te beginnen betrekt ze haar informatie uit de best geplaatste en betrouwbaarste bronnen.
Vervolgens wordt ze geanalyseerd door haar juridische departement. De cijfergegevens worden aangepast en meteen verwerkt in de betreffende tabellen.
De kwaliteit van onze informatie wordt niet alleen erkend door onze gebruikers, maar ook door de controlediensten van de sociale wetten en door de sociale inspectie.

De belangstelling voor de website van Group S is doorheen de jaren steeds maar blijven groeien en uiteindelijk is ze vandaag het dagelijkse hulpmiddel geworden voor tal van ondernemingen en diverse organisaties.  Wij danken ze voor het geschonken vertrouwen.

Via haar extranet opent Group S voor haar cliënten de documentatie die door haar juristen en loonbeheerders in de regiokantoren wordt gebruikt.  De tabel hieronder geeft een overzicht van de beschikbare informatie.
Men kan merken dat de sectorale documentatie bijzonder goed gedetailleerd is: actuele sociale items, cijfers (minimumloonschalen, verplaatsingskosten, patronale sociale lasten), de tekst van alle collectieve arbeidsovereenkomsten en een documentatie geordend in een themaklassement.

Vrije toegang Toegang via identificatie (extranet)
Interprofessionele sociale actualiteit
 
Sectorale sociale actualiteit

Indexcijfer

Verbruikersprijzen

Gezondheidsindex

Maandelijks overzicht van de loonaanpassingen

Indexatievooruitzichten

Diverse voordelen

Berekenings- en/of simulatietools zoals : Salary Sim, Car Sim, Out Sim, Senior Sim, Budget Sim,  Mobility Sim, etc. Cijfers per bedrijfstak : minimumloonschalenbarema's vervoerskosten ; patronale sociale lasten
  Onbewerkte teksten van de collectieve overeenkomsten per paritair comité
 
  Sectorale documentatie geklasseerd per activiteit en per thema
 
Publicaties over kinderbijslag Juridische publicaties (thematische brochures) van Group S
Modelbrieven en -contracten Meer specifieke modelbrieven en -contracten

 

U wenst ook toegang te krijgen tot ons extranet door middel van uw e-mailadres, klik dan hier om dit aan te vragen.

Eén raad : abonneer u ook op onze RSS-feeds.

Met onze RSS-feeds kunnen we u vlugger en nauwkeuriger informeren, in het bijzonder over de updates van de sectorale documentatie die u persoonlijk interesseert.  RSS automatiseert immers het zoeken naar nieuwe informatie.

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017