NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Tewerkstellingspremie voor werkzoekende 50-plussers in het Vlaamse Gewest : nieuwe toekenningsvoorwaarden.

04.10.2010


De Unie van Sociale Secretariaten heeft ons in kennis gesteld van een ontwerpbesluit van de Vlaamse regering om vanaf 1 oktober 2010 de cumul te verbieden van de tewerkstellingspremie voor de 50-plussers met de dienstecheques en/of de win-win werkuitkering.

Als u een werkgever van het Vlaamse Gewest bent en als u eraan denkt in 2010 nog een 50-plussers aan te werven die sedert minstens 6 maand en als werkzoekende is ingeschreven tijdens de 9 laatste maanden voorafgaand aan de indienstreding, dan zal het interessanter zijn te kiezen voor de federale win-win werkuitkering.

De tussenkomst in de loonkost is immers groter en ze duurt langer bij de win-win premies dan voor de regionale tewerkstellingspremie. Bovendien is er nog een RSZ-korting op de sociale bijdragen.

Ter verduidelijking,  volgt hieronder een tabel van de VDAB site waarin de twee premies met elkaar worden vergeleken. De tabel bevat de toestand  van een 50-plussers aangeworven in  2010 en sedert minstens 6 maand en als werkzoekende ingeschreven tijdens de laatste 9 maanden voorafgaand aan de indiensttreding.

 

Bruto referteloon van de kandidaat 50-plussers Maandelijkse tussenkomst in het nettoloon Duur van de tussenkomst voor een aanwerving in 2010
  Vlaamse premie  Federale premie  Vlaamse premie    Federale premie
 800 - 1400 euro   400 euro 1000 euro  12 maand  24 maand
 1400 - 2000 euro   700 euro 1000 euro  12 maand 24 maand
 2000 - 3500 euro   1000 euro 1000 euro  12 maand 24 maand
 > 3500 euro  1500 euro 1000 euro  12 maand 24 maand


NB : voor elke aanwerving gedaan vanaf 2011, zal de duur van de federale tussenkomst 12 maand bedragen.


Aanverwante artikels: tewerkstellingsmaatregel 50-plussers

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017