NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Hoe moeten de collectieve vakantiedagen voor 2011 worden vastgelegd?

22.11.2010


Voor de organisatie van uw onderneming kan het handig zijn om bepaalde vakantiedagen collectief vast te leggen. Andere werkgevers opteren voor een mix van collectieve vakantie en individuele vakantie. Wat moet u doen en vooral, wanneer moet u iets doen? 

1. Collectieve vakantie

U moet eerst en vooral kijken of het paritair comité dat bevoegd is voor uw activiteit geen beslissing heeft genomen in die zin. Controleer dus zeker de sectorale informatie van uw bevoegd paritair comité!

Indien het paritair comité geen beslissing heeft genomen, dan kan u de vakantiedata bepalen in samenspraak met uw ondernemingsraad. 

Indien er geen ondernemingsraad is of indien deze geen beslissing heeft genomen, kan u nog steeds een akkoord sluiten met uw vakbondsafvaardiging. 

Is er evenmin een vakbondsafvaardiging, dan moet u een regeling uitwerken met uw werknemers. Opgelet: hiervoor is er unanimiteit vereist vooraleer u kan overgaan tot collectieve vakantie voor 2011. Het is dus mogelijk dat één enkele werknemer de mogelijkheid tot collectieve vakantie tegenhoudt. 

Is er een akkoord, dan moet u de data van de collectieve vakantie in 2011 in het arbeidsreglement opnemen. 

Hoe doet u dit? 

  • zo snel mogelijk en uiterlijk voor het begin van 2011 in de lokalen van de onderneming een bericht aanplakken waarin het akkoord wordt vermeld;
  • een afschrift van dit akkoord overhandigen aan elke werknemer;
  • binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding van de wijziging van het arbeidsreglement een afschrift versturen naar de Inspectie van Sociale wetten van de Federale Overheidsdiensten van Tewerkstelling en Arbeid van de plaats van tewerkstelling. 

Gevolgen :

Wanneer alle vakantiedagen collectief worden vastgelegd, kan de werknemer geen andere periode meer kiezen. 

2. Individuele vakantie

Bij het ontbreken van een akkoord of een ondernemingsovereenkomst, kunnen de vakantiedagen enkel worden vastgelegd in gemeenschappelijk akkoord tussen de werkgever en de werknemer. De werknemer kan hier nooit eenzijdig vakantie opnemen.


Aanverwante artikels:

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017