NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Vervroegd pensioen wordt verstrengd vanaf 2013

16.01.2012

Voor vervroegde rustpensioenen die ten vroegste vanaf 1 januari 2013 ingaan, zullen strengere leeftijd- en loopbaanvereisten gelden. 

Algemeen

De vereiste pensioenleeftijd van 60 jaar waarop werknemers met vervroegd rustpensioen kunnen gaan, wordt vanaf 2013 jaarlijks met 6 maanden verhoogd om in 2016 tot een vereiste leeftijd van 62 jaar te komen.

De mogelijkheid om op vervroegd rustpensioen te gaan is onderworpen aan de voorwaarde dat de belanghebbende een loopbaan bewijst van een bepaald aantal kalenderjaren waarvoor pensioenrechten kunnen worden geopend. Deze vereiste loopbaanvoorwaarde bedraagt vanaf 2013:

 1. ten minste 38 jaren, voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaan ten vroegste op 1 januari 2013 en uiterlijk op 1 december 2013;
 2. ten minste 39 jaren, voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaan ten vroegste op 1 januari 2014 en uiterlijk op 1 december 2014;
 3. ten minste 40 jaren, voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2015 ingaan.

Tabel:

  2012 2013 2014 2015 2016
leeftijd 60 jaar 60,5 jaar 61 jaar 61,5 jaar 62 jaar
loopbaan 35 jaren 38 jaren 39 jaren 40 jaren 40 jaren

Gelet op de ruime formulering in de wet van de kalenderjaren waarvoor pensioenrechten gelden, zullen o.a. periodes waarin men heeft gewerkt als ambtenaar of zelfstandige, alsook gelijkgestelde periodes zoals werkloosheid, ziekte, brugpensioen, … meetellen.

Uitzonderingen

Op de algemene regels zoals hierboven omschreven, gelden volgende uitzonderingen:

 1. voor pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2013 en uiterlijk op 1 december 2014 ingaan, kan de werknemer nog op 60-jarige leeftijd op vervroegd pensioen gaan indien hij een loopbaan bewijst van ten minste 40 jaren;
 2. voor pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2015 en uiterlijk op 1 december 2015 ingaan, kan de werknemer nog op 60-jarige leeftijd op vervroegd pensioen gaan indien hij een loopbaan bewijst van ten minste 41 jaren;
 3. voor pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2016 ingaan, kan de werknemer nog op 60-jarige leeftijd op vervroegd pensioen gaan indien hij een loopbaan bewijst van ten minste 42 jaar en kan de werknemer nog op 61-jarige leeftijd op vervroegd pensioen gaan indien hij een loopbaan bewijst van ten minste 41 jaren;
 4. bij koninklijk besluit zullen nog overgangsmaatregelen worden genomen voor:
  • werknemers waarvan de opzegtermijn is ingegaan vóór 1 januari 2012 en eindigt na 31 december 2012;
  • voor de werknemers die buiten de regeling van het conventioneel brugpensioen, vóór 28 november 2011 in onderling akkoord met de werkgever een overeenkomst van vervroegde uittreding op de leeftijd van 60 jaar hebben afgesloten, voor zover deze werknemers op dat ogenblik minstens een loopbaan van 35 jaren bewijzen.

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017