NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Alcoholtester verplicht op de wegen in Frankrijk vanaf 1 juli 2012

18.06.2012

In Frankrijk moeten de nieuwe voertuigen waarmee acht of meerdere personen kunnen worden vervoerd (autobussen,…), al enkele jaren verplicht worden voorzien van een alcoholslot.

De Franse wetgever heeft, in de strijd tegen de verkeersongevallen en het rijden onder invloed van alcohol, recent een nieuwe maatregel geïntroduceerd: de éthylotest.

Vanaf 1 juli 2012 moet iedere bestuurder, ongeacht hun nationaliteit, in het bezit zijn van een geldige alcoholtester indien zij zich met een gemotoriseerd voertuig op de Franse wegen begeven. Behalve auto’s, moeten dus ook vrachtwagens en bedrijfswagens aan deze verplichtingen voldoen.

Deze nieuwe regeling is niet van toepassing op auto’s die reeds een startsysteem met een erkend, elektronisch alcoholslot bezitten, alsook op bromfietsen (cilinderinhoud < 50 cc) en motorrijders. Vanaf september 2015 moeten daarenboven ook alle bestaande autobussen van een alcoholslot worden voorzien.

De alcoholtester moet aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen: Deze moet voorzien zijn van een label van de fabrikant en een geldige vervaldatum hebben. Ook elektronische alcoholtesters voorzien van de vermelding “NF” (norme Française) komen in aanmerking. Op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer van het BIVV, kan u een lijst raadplegen van toestellen die door de Franse overheid aanvaard worden: http://www.mobilit.fgov.be/data/route/ethylotestsn.pdf. De alcoholtests zijn in principe vrij verkrijgbaar in de apotheek en de auto speciaalzaken, maar in Frankrijk zijn deze een stuk goedkoper.

Deze regeling roept een aantal praktische vragen op in geval werknemers zich met hun bedrijfswagen omwille van beroepsdoeleinden in het Franse verkeer begeven. Wie moet deze test aankopen als het een eigen wagen betreft? Wie moet deze test aankopen als het een bedrijfswagen betreft? Wie zal de kosten hiervan dragen?

  • Werknemers die zich voor privédoeleinden met hun eigen wagen op de Franse wegen bevinden, zullen de kosten voor de aanschaffing van een alcoholtester zelf moeten dragen.
  • Voor werknemers die zich met hun eigen (bedrijfs)wagen voor beroepsdoeleinden op de Franse wegen begeven stelt zich een andere situatie. Werkgevers moeten hun werknemers er op attent maken dat als zij zich met hun (bedrijfs)wagen om beroepsdoeleinden naar Frankrijk begeven, dat ze deze alcoholtester in de wagen moeten hebben. Vanuit juridisch standpunt is het aan te raden om via een bijlage aan de arbeidsovereenkomst of in de carpolicy te bepalen dat de werknemer moet instaan voor de aankoop van dit toestel. De werkgever zal deze kost terugbetalen aangezien er geen terugbetalingsmodaliteiten kunnen worden bepaald en de werkgever kan zich evenmin bevrijden van zijn dekkingsplicht. De kosten voor de alcoholtests zijn immers kosten eigen aan de werkgever en vinden hun oorsprong in één van de essentiële verplichtingen van de werkgever, namelijk de verplichting om de voor de uitvoering van het werk nodige hulpmiddelen, hulp en materialen ter beschikking te stellen van de werknemer. De werkgever zal dus steeds de kosten dragen.

In een overgangsperiode zal de Franse politie zich beperken tot een loutere waarschuwing indien zij een inbreuk op deze nieuwe regel vaststellen. Vanaf 1 november 2012 wordt iedereen die niet binnen de vijf werkdagen na de vaststelling van de feiten de alcoholtester kan voorleggen aan de bevoegde autoriteiten, gesanctioneerd met een geldboete van 11 euro.

Bron: Décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d’un éthylotest par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017