NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Vermindering eerste aanwervingen: update !

12.10.2012


Naar aanleiding van ons artikel van 12 september 2012, willen wij u de meest recente informatie mededelen over de nieuwe regels betreffende de vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen bij eerste aanwervingen in het kader van het relanceplan.

We werden geïnformeerd dat een Ministerraad nieuwe wijzigingen in het kader van de doelgroepenvermindering eerste aanwervingen heeft goedgekeurd. 

Het koninklijk besluit betreffende dit onderwerp zou in de komende weken moeten verschijnen.

Hieronder geven we een samenvatting van de nieuwe regels vanaf 1 oktober 2012:

Opgelet : ik vestig uw aandacht op het feit dat er veranderingen zijn ten aanzien van de informatie die wij eerst verkregen (in het bijzonder wat betreft het aantal kwartalen van vermindering).

 

Werknemers

 

1ste aanwerving

 

 

2e aanwerving

 

3e aanwerving

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrag van de vermindering  

 

1500 EUR tijdens maximum 5 kwartalen  

+ 1000 EUR tijdens maximum 4 kwartalen 

+ 400 EUR tijdens de 4 laatste kwartalen naar keuze in de 20 kwartalen vanaf het kwartaal waarin de werkgever de eerste werknemer heeft aangeworven.

 

+ betaling door de RSZ van de administratieve aansluitingskosten bij een erkend sociaal secretariaat

 

1000 EUR tijdens maximum 5 kwartalen  

+ 400 EUR  tijdens  8 kwartalen naar keuze in de 20 kwartalen vanaf het kwartaal waarin de tweede werknemer is  aangeworven

 

 

 

 

 

 

1000 EUR tijdens maximum 5 kwartalen  

+ 400 EUR  tijdens  4 kwartalen naar keuze in de 20 kwartalen vanaf het kwartaal waarin de derde werknemer is  aangeworven

 

We hadden ook medegedeeld dat deze nieuwe bepalingen van toepassing zouden zijn voor de eerste drie aanwervingen vanaf 1 oktober 2012 en er geen overgangsmaatregelen waren voorzien.

We vernamen echter (in tegenstelling tot wat werd aangekondigd) dat de nieuwe hogere verminderingen ook van toepassing zullen zijn op de eerste drie aanwervingen die plaatsvonden vóór 1 oktober 2012 en dit met ingang van 1 januari 2013 om zo een bijkomend voordeel op te leveren aan kleine KMO's.


Aanverwante artikels: eerste aanwervingen

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017