NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: hoger vrijgesteld bedrag maar persoonlijke solidariteitsbijdrage in 2013

07.01.2013


In een vorige artikel lieten wij weten dat er een voorontwerp van wet op til was met de bedoeling om dit voordelig bonussysteem te wijzigen.

De bewuste Programmawet werd inmiddels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 en bevestigt de voorspelde veranderingen:

  1. Naast de patronale bijdrage van  33 %, is de werknemer  een solidariteitsbijdrage van  13,07 %  verschuldigd.
  2. Een verhoging van het jaarlijks grensbedrag naar  3100 EUR vanaf 2013.

Die veranderingen zijn in werking getreden op 1 januari 2013 en zijn van toepassing op alle betalingen die vanaf die datum worden uitgevoerd. Het is dus wel degelijk de datum van betaling die beslissend is en niet het jaar waarop de evaluatie van het toekenningsplan betrekking heeft.

Er werd geen enkele overgangsmaatregel getroffen waardoor de solidariteitsbijdrage ten laste van de werknemers onmiddellijk verschuldigd is voor elke betaling vanaf 1 januari 2013, ook al werd het plan vóór die datum afgesloten.

 

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017