NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Betaald educatief verlof voor opleidingen van mentors in de onderneming

29.03.2013


Om het gebruik van mentors in ondernemingen aan te moedigen, komen mentors die een opleiding volgen om stagiairs op de werkvloer op te volgen, in aanmerking voor het betaald educatief verlof.

Vanaf 1 januari 2013, maakt het betaald educatief verlof van toepassing op de mentors waarvoor ondernemingen recht hebben op een doelgroepenvermindering (zie ons artikel van 14/03).

Mentor

Om als mentor beschouwd te kunnen worden, moet de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • hij heeft een beroepservaring van ten minste vijf jaar in het beroep dat geheel of gedeeltelijk aangeleerd wordt in het kader van de stage of opleiding;
  • hij is in het bezit van: hetzij een getuigschrift, uitgereikt door een onderwijs of opleidingsverstrekker die door de bevoegde Gemeenschap of door het bevoegd sectorfonds werd ingericht of erkend, dat aantoont dat hij met succes een mentoropleiding heeft gevolgd; hetzij een getuigschrift, uitgereikt door de bevoegde Gemeenschap of door een door de bevoegde Gemeenschap erkende instantie, dat aantoont dat hij geslaagd is in een beoordeling ter validatie van zijn competenties als mentor. 

Opleiding

De opleiding tot mentor is elke opleiding die gelijk aan volgende voorwaarden voldoet :

  • als doel hebben aan de werknemers vaardigheden bij te brengen op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van personen die op de werkvloer een opleiding krijgen ;
  • technieken aanleren om een opleidingsplan op te stellen, instructies te geven, afdoende te communiceren, vorderingen te volgen, feedback te geven, bij te sturen, te evalueren;
  • verstrekt worden door of op initiatief van en onder de verantwoordelijkheid van instanties, ingericht of erkend door de autoriteiten, bevoegd inzake opleiding.

Duur van betaald educatief verlof

De minimumduur waaraan de opleiding moet voldoen om in aanmerking te komen voor het betaald educatief verlof (32 uur) geldt niet voor de opleiding tot mentor.

Enkel het aantal ‘werkelijk gevolgde lesuren’ komt in aanmerking voor het recht op educatief verlof toegekend aan de mentor. Voor beroepsopleidingen is het maximum aantal uren per jaar begrensd tot 100 uren (eventueel 120 uren als de lesuren zouden samenvallen met de voorziene arbeidstijd van de betrokken mentor).

 


Aanverwante artikels: betaald educatief verlof

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017