NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Maaltijdcheque : 12 maanden geldig!

02.08.2013


In principe zijn maaltijdcheques loon onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en belastingen. Dit is niet het geval indien gelijktijdig aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  1. de toekenning ervan is voorzien bij collectieve arbeidsovereenkomst of in sommige gevallen bij individuele overeenkomst;
  2. het aantal cheques = aantal werkelijk door de werknemer gepresteerde arbeidsdagen;
  3. de cheques worden minstens eenmaal per maand overhandigd;
  4. ingeval er cheques “te veel” of “te weinig” t.a.v. het aantal effectief gepresteerde dagen overhandigd worden, moet dit “te veel” of “te weinig” aan cheques als loon beschouwd worden voor de RSZ‑onderwerping;
  5. de cheque wordt op naam afgeleverd, behalve als de belangrijkste gegevens van de cheque op de individuele rekening voorkomen;
  6. de tussenkomst van de werkgever bedraagt, vanaf 1 januari 2009, ten hoogste 5,91 EUR per cheque;
  7. er is een verplichte tussenkomst van de werknemer in de cheque van minimum 1,09 EUR;
  8. de cheque moet vermelden dat hij slechts mag gebruikt worden om een maaltijd te betalen of voor de aankoop van verbruiksklare voeding en dat zijn geldigheidsduur tot 3 maanden beperkt is.

De laatste voorwaarde is gewijzigd: de geldigheid van de maaltijdcheque wordt namelijk verlengd tot 12 maanden.

Bron: 14 APRIL 2013. - Wet tot wijziging van artikel 38/1, § 2, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van artikel 19bis, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS van 1 augustus 2013).


Aanverwante artikels:

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017