NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
CAO - Risicogroepen: uitstel tot 1 november 2013

01.10.2013


Door de bijzondere economische en politieke context in 2013 hebben de cao-onderhandelingen op sectorniveau vertraging opgelopen. De NAR heeft beslist om de sociale partners extra tijd te geven om de gesprekken in de paritaire (sub)comités af te ronden.

Normaal is de datum van neerlegging voor cao’s betreffende extra inspanningen voor risicogroepen uiterlijk 1 oktober van het jaar waarop ze betrekking hebben.

Maar die uiterste datum van neerlegging zal dit jaar met een maand worden verlengd en dus 1 november 2013 worden. De NAR heeft ingestemd met een ontwerp van KB.

Bron: NAR-advies nr. 1.864 - Tijdschema van de onderhandelingen op sectorniveau – Uiterste datum voor de neerlegging van de cao's over de inspanningen voor risicogroepen.

 


Aanverwante artikels:

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017