NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
IBO: Nieuwe mogelijkheid om na IBO een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur af te sluiten

01.10.2013


Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding stelt dat de werkgever zich ertoe verbindt om met de cursist onmiddellijk volgend op diens individuele beroepsopleiding (IBO) in zijn onderneming een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur te sluiten, waarbij minstens dezelfde duur als die van de beroepsopleiding moet worden gerespecteerd.

Met het oog op een versoepeling van de regels met betrekking tot het type van arbeidsovereenkomst dat aan de cursist na diens beroepsopleiding moet worden aangeboden, werd dat besluit recent gewijzigd.

Het besluit voorziet daarom dat de werkgever voortaan, in afwijking van bovenstaande algemene regel, een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met een minimale duur gelijk aan die van de beroepsopleiding, kan afsluiten met de stagiair. Die mogelijkheid is wel gebonden aan de voorwaarde dat de werkgever aan de VDAB aantoont dat die keuze overeenstemt met het gangbare aanwervingsbeleid (vóór bovenstaande wijziging bestond de afwijking op de algemene regel van de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van minstens een jaar af te sluiten, op voorwaarde dat de werkgever die keuze motiveerde).

Deze nieuwe mogelijkheid tot afwijking van de algemene regel treedt in werking vanaf 1 oktober 2013.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 (B.S. 25/09/2013) tot wijziging van artikel 94 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

 


Aanverwante artikels:

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017