NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Vrijwilligerswerk ook toegelaten voor buitenlanders

01.08.2014

Voorheen konden enkel vreemdelingen die vrijgesteld waren van de verplichting om een arbeidskaart te bekomen vrijwilligersactiviteiten uitoefenen.

De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers werd gewijzigd. Sinds 28 juni 2014 kunnen buitenlanders met een wettelijke verblijfsvergunning en asielzoekers (aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid of tot erkenning van het subsidiair beschermingsstatuut) vrijwilligersactiviteiten uitoefenen. De asielzoeker moet vooraf aangifte doen bij FEDASIL.

Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (FEDASIL) kan de uitoefening van de activiteit beperken of verbieden, of de cumulatie met de dagvergoeding en de verhoging in functie van de gepresteerde gemeenschapsdiensten beperken of verbieden.

Opgelet: de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en het Sociaal Strafwetboek blijven van toepassing op buitenlanders die illegaal op Belgisch grondgebied verblijven.

Hoewel de wet voor de verenigingen geen bijkomende administratieve procedure of sancties bij gebrek aan voorafgaande controle van de wettelijkheid van het verblijf of de opvangmaatregel bevat, raden we aan deze controles uit te voeren.

Het volstaat de verblijfsvergunning van betrokkene te vragen of contact op te nemen met de instelling die verantwoordelijk is voor de opvang.

Bron: Wet van 22 mei 2014 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers wat het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen betreft, BS 18 juni 2014


Aanverwante artikels:

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017