NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Beslag en overdracht: bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018

09.01.2018


Vanaf 1 januari 2018 moeten de werkgevers rekening houden met sommige wijzigingen inzake beslag op en overdracht van het loon.

Wat is het voor beslag/overdracht vatbaar gedeelte van de inkomsten uit arbeid  ?

Vanaf 1 januari 2018 wordt het deel van de inkomsten uit arbeid (d.w.z. de sommen die uitgekeerd worden in uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een wettelijk of reglementair statuut, een abonnement, alsook de sommen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten het kader van een arbeidsovereenkomst ) dat in aanmerking komt voor beslag of overdracht, bepaald aan de hand van de volgende loonschijven en -grenzen:

 

Nettoloongrenzen Sommen die vatbaar zijn voor beslag of overdracht

op het loongedeelte

onder of gelijk aan 1.105 EUR

0 EUR
op het loongedeelte
tussen 1.105,01 EUR en 1.187 EUR
20 % (= max. 16,40 EUR)
op het loongedeelte
tussen 1.187,01 EUR en 1.309 EUR
30 % (= max. 36,60 EUR)
op het loongedeelte
tussen 1.309,01 EUR en 1.432 EUR
40 % (= max. 49,20 EUR)
op het loongedeelte
boven 1.432 EUR
Alles

Een werknemer met een hoger netto maandloon dan 1.432 EUR zal dus in geval van beslag of overdracht, alleszins een som van 1.329,80 EUR mogen behouden: alles boven dit bedrag komt in aanmerking voor beslag of overdracht.

Wanneer de werknemer naast zijn maandloon nog bedragen ontvangt die als « sociale uitkeringen » worden bestempeld, dan worden die samengevoegd met het loon en op dit samengevoegd bedrag worden de bovenstaande loonschijven en -grenzen toegepast.

Sociale uitkeringen zijn bijvoorbeeld: werkloosheidsuitkeringen of uitkeringen uitbetaald door een fonds voor bestaanszekerheid, vergoeding voor arbeidsongeschiktheid, .

Wat is het voor beslag/overdracht vatbaar gedeelte van de sociale uitkeringen ?

Indien de werknemer daarentegen bij zijn werkgever slechts inkomsten betrekt die als « sociale uitkeringen » worden bestempeld, dan zal het deel van die inkomsten dat in aanmerking komt voor beslag of overdracht, bepaald worden in functie van de volgende loonschijven en -grenzen:

 

Nettoloongrenzen Sommen die vatbaar zijn voor beslag of overdracht
op het loongedeelte
onder of gelijk aan 1.105 EUR
0 EUR
op het loongedeelte
tussen 1.105,01 EUR en 1.187 EUR
20 % (= max. 16,40 EUR)
op het loongedeelte
tussen 1.187,01 EUR en 1.432 EUR
40 % (= max. 98,00 EUR)
op het loongedeelte
boven 1.432 EUR
Alles

Indien het nettobedrag van dit vervangingsinkomen dus 1.432 EUR overtreft, dan zal de werknemer die het voorwerp is van beslag of overdracht alleszins 1.317,60 EUR ontvangen : m.a.w. minder dan in geval van een "gewoon" inkomen uit arbeid.

Worden deze loongrenzen verhoogd als de werknemer kinderen ten laste heeft ?

Vanaf 1 januari 2018 kunnen deze bedragen met 68 € per kind ten laste verhoogd worden.


Aanverwante artikels: beslag

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017