NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Bedrijfsvoorheffing: schalen 2015

06.01.2015


In het Belgisch Staatsblad van 16 december 2014 verschenen de barema’s bedrijfsvoorheffing (bijlage III bij het KB/WIB 92) van toepassing op de bezoldigingen betaald of toegekend in 2015.

Naast de gebruikelijke indexering van de bepaalde bedragen, is er slechts één belangrijke wijziging te noteren, namelijk de verlaging van de maandelijkse barema’s op de bezoldigingen van werknemers ten gevolge van de verhoging van de forfaitaire beroepskosten.

Zoals u namelijk al eerder kon lezen op onze website voorziet de Programmawet van 19 december 2014 dat werknemers die in hun belastingaangifte niet opteren om hun werkelijke beroepskosten te bewijzen vanaf 2015 een hogere forfaitaire kostenaftrek kunnen genieten. De geplande verhoging wordt in twee jaren doorgevoerd, namelijk in 2015 en 2016.

Dat hogere forfait in de beroepskosten wordt vanaf 2015 dus al doorgerekend in de barema’s van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van de werknemers zodat zij maandelijks een hoger nettoloon zullen overhouden. Vooral de lage en middelhoge lonen zullen hierbij gebaat zijn.

U kan de nieuwe barema's hier raadplegen: schalen bedrijfsvoorheffing 2015.


Aanverwante artikels: bedrijfsvoorheffing

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017