NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Welke zijn de grensbedragen om een vermindering van bijdragen in 2020 te kunnen aanvragen?

07.01.2020

De wetgeving van kracht sinds 1 januari 2015 die samengaat met de nieuwe bijdrageberekening geeft de mogelijkheid aan zelfstandigen om aan hun sociaal verzekeringsfonds te vragen om het inkomen te verlagen waarop hun bijdragen berekend wordt. Hiervoor moeten zij een dossier opstellen, op basis van objectieve criteria, dat het bewijsmateriaal bevat van hun bewering. Het sociaal verzekeringsfonds oordeelt over de aanvraag.

Er is echter een tweede restrictieve voorwaarde.

Hierbij mag de zelfstandige niet zomaar vrij zijn inkomen bepalen. Het voorgesteld inkomen moet lager of gelijk zijn aan de drempelwaarden van zijn categorie. De code van deze categorie (hoofdberoep, bijberoep, helper, ...) staat in de eerste kolom van sommige tabellen op het vervaldagbericht.

Dit zijn de drempelwaarden, per categorie, van het geschat inkomen voor 2020:

Bijdragereeks

Verminderingsdrempels op basis van het geschatte inkomen 2020

Hoofdberoep

<55.975,11€

<39.580,39€

<27.987,56€

<22.213,74€

  <17.631,06€ <13.993,78€ <9.329,19€ * <7.226,46€ *
Bijberoep

<55.975,11€

<39.580,39€

<27.987,56€

<22.213,74€

  <17.631,06€ <13.993,78€ <7.330,52€ <1.548,18€
Vervroegd pensioen (-45 jaar loopbaan)

<10.071,00€

<7.330,52€

<6.714,00€

<3.096,37€

Gelijkstelling met een bijberoep (Art. 37)

<55.975,11€

<39.580,39€

<27.987,56€

<22.213,74€

  <17.631,06€ <13.993,78€ <7.330,52€ <1.548,18€
Student-zelfstandige

<55.975,11€

<39.580,39€

<27.987,56€

<22.213,74€

  <17.631,06€ <13.993,78€ <10.495,32€ <6.996,89€
Meewerkende echtgenoot

<55.975,11€

<39.580,39€

<27.987,56€

<22.213,74€

  <17.631,06€ <13.993,78€ <6.147,47€ -
Pensioenleeftijd bereikt (65 jaar) met rustpensioen

<55.975,11€

<39.580,39€

<27.987,56€

<22.213,74€

  <17.631,06€ <13.993,78€ <7.330,52€ <3.096,37€
Vervroegd pensioen (met 45 jaar loopbaan)

<55.975,11€

<39.580,39€

<27.987,56€

<22.213,74€

  <17.631,06€ <13.993,78€ <7.330,52€ <3.096,37€
Pensioenleeftijd bereikt (65 jaar) zonder rustpensioen

<55.975,11€

<39.580,39€

<27.987,56€

<22.213,74€

  <17.631,06€ <13.993,78€ <7.330,52€ <3.096,37€

*Enkel van toepassing voor primostarters

 

Voorbeeld 1 :

Vr : Ik ben restauranthouder in hoofdberoep. Het gemeentebestuur laat mij weten dat er straatwerken aangevat worden die gaan duren van maart tot november. Ik ga mijn zomerterras niet kunnen in gebruik nemen. Mijn jaarinkomen van de laatste jaren schommelt rond de 35.000€. In samenspraak met mijn boekhouder komen we tot de conclusie dat ik, voor 2020, terugval op 25.000€.

Ant : Stel een dossier samen met kopie van een gemeentelijk attest en verstuur dit naar het sociaal verzekeringsfonds om te vragen om de berekeningsbasis van uw voorlopige bijdragen aan te passen.  Aangezien er serieuze redenen zijn om aan te nemen dat uw inkomen zakt EN dat dit inkomen onder de drempel van 27.987,56€ ligt, is de kans groot dat het fonds uw verzoek positief beantwoordt en uw nieuwe bijdrage berekent op deze drempel.

Een goede raad : kijk, eind november, na of dit inkomen werkelijk beneden de 27.987,56€ ligt. Indien het hoger ligt, betaal dan, vóór het einde van het jaar, vrijwillig een bedrag bij om te vermijden dat u in 2022, wanneer we het definitief bedrag krijgen van de fiscus, verhogingen zult moeten betalen.

Voorbeeld 2 :

Vr : Ik heb een hoofdberoep dat goed opbrengt. Jaar in, jaar uit kan ik rekenen op ongeveer 100.000€. Tengevolge een heelkundig ingrijpen, ben ik een hele tijd uitgeteld en schat ik, voor 2020, slechts 60.000€ te verdienen.

Ant : Ook al is de reden een objectief feit en is uw schatting correct, dan nog dient het tot niets om een aanvraag in te dienen aangezien uw inkomen hoger zal liggen dan de toegelaten grens van 55.975,11€. Het fonds kan niet anders dan uw vraag te weigeren.

 

Neem contact op met uw dossierbeheerder voor meer informatie.

 

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017