NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Goedkope sociale verzekeringsfondsen – Waar hebben we het over?

05.01.2017

Elke zelfstandige moet aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds om er zijn sociale zekerheidsbijdragen te betalen. Deze bedragen zijn wettelijk vastgelegd en zijn dezelfde voor alle fondsen.

Elk sociaal verzekeringsfonds voegt hieraan een beheersbijdrage toe die, wettelijk gezien, beschouwd wordt als een tussenkomst van de zelfstandige in de werkingskosten van het sociaal verzekeringsfonds. Om die reden is deze bijdrage niet onderworpen aan BTW. Elk jaar moet het fonds het tarief van zijn kostenvergoeding aan de minister voorleggen. Op basis van de inspecties van zijn administratie, oordeelt hij of dit tarief de effectieve kosten dekt of niet. Sociale verzekeringsfondsen zijn vzw’s die geen winst mogen maken. Zij hebben geen aandeelhouders.

Dit zij de sociale verzekeringsfondsen met hun beheerskosten:

Acerta 3,05%   Securex Integrity 4,10%
Xerius 3,05%   Multipen 4,20%
Group S 3,90%   Partena 4,25%
Zenito 3,95%   CNH 4,25%
Incozina 4,00%   L’Entraide 4,25%

Sommige fondsen zijn "goedkoper", sommige "duurder".
In percenten lijkt dat zo, maar in centen?

Het geld dat u bespaart verhoogt uw inkomen. Op dat inkomen betaalt u sociale bijdragen en belastingen. Laten we dat even op een rijtje zetten.

Berekening op jaarbasis.   Maandelijks nettoverschil
Inkomen Soc. Bijdrage Beheerskost Bruto
Verschil
min
Soc.Bijdr.
min
Belastingen
Netto
Verschil
   
    Fondsen aan 3,05% Group S aan 3,90%            
10.000 2.831 86 110 24 5 8 11   0,94 €
20.000 4.400 134 172 37 8 12 18   1,46 €
30.000 6.600 201 257 56 12 18 26   2,19 €
40.000 8.800 268 343 75 16 23 35   2,92 €
50.000 11.000 336 429 94 21 29 44   3,65 €

Dure en goedkope sociale verzekeringsfondsen … waar hebben we het over?

 

Group S - Kwaliteit voor zijn prijs.

  • Een aan u verbonden dossierbeheerder die uw dossier persoonlijk volgt. U krijgt een volwaardige gesprekspartner, geen anoniem call center.
  • Uw dossierbeheerder is hoog opgeleid en kan u in alle moeilijke omstandigheden bijstaan. Geen dure rechtsbijstand vereist.
  • What you see is what you get. Geen verborgen kosten waarvan u de factuur later voorgeschoteld krijgt.
  • Neutraal en apolitiek. Een waarborg dat wij van u geen gebruik maken om ons politiek programma door te drijven.

 

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017