NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Verplichte kilometerheffing: welke zijn uw verplichtingen?

13.04.2016


Op 1 april 2016 werd voor eigenaars van vrachtwagens van meer dan 3,5 ton een verplichte kilometerheffing ingevoerd voor het gebruik van het nationale wegennet. Zij moesten tegen deze datum in elke betrokken vrachtwagen een ‘On Board Unit’ plaatsen die de kilometers registreert. Werkgevers dienen hun chauffeurs van deze vrachtwagens te informeren over hun verplichtingen omtrent het gebruik van dit systeem.

Wat is de verplichte kilometerheffing?

Sinds 1 april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens met een maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van meer dan 3,5 ton een kilometervergoeding betalen voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen in België.

Om deze kilometervergoeding te berekenen, moet elke vrachtwagen met een MTT van meer dan 3,5 ton uitgerust zijn met een ‘On Board Unit’ (OBU) die via GPS-technologie de gereden kilometers registreert.

Een aantal voertuigen van meer dan 3,5 ton zijn vrijgesteld van het betalen van de kilometerheffing op voorwaarde dat deze vrijstelling wordt aangevraagd. Het betreft voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor defensie, civiele bescherming, brandweer en politie, medische doeleinden of voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden.

Andere voertuigen van meer dan 3,5 ton zijn niet onderworpen aan de verplichte kilometervergoeding. Het gaat o.a. om voertuigen met proefritplaat ZZ, oldtimers met een O-nummerplaat, mobilhomes, …

Welke zijn de verplichtingen van werkgevers die eigenaar zijn vrachtwagens van meer dan 3,5 ton?

Elke werkgever die eigenaar is van één of meerdere vrachtwagens van meer dan 3,5 ton, heeft elk van deze vrachtwagens moeten laten uitrusten met een OBU en dient zijn chauffeurs te informeren over hun verplichtingen in verband met het gebruik van dit toestel.

Wij adviseren deze werkgevers om aan elke chauffeur het handboek van SATELLIC NV, de installateur en uitbater van de OBU, te bezorgen met ondertekening van een ontvangstbewijs.

Bovendien raden wij ook aan om de verplichtingen van de chauffeurs in verband met het gebruik van de OBU in het arbeidsreglement op te nemen mits het respecteren van de wettelijke procedure tot wijziging van het arbeidsreglement.

Is er een ondernemingsraad aanwezig in de onderneming, dan dienen alle leden van de ondernemingsraad akkoord te gaan met de wijziging.

Bij ontstentenis van een ondernemingsraad, moet de werkgever gedurende 15 kalenderdagen een register der opmerkingen uithangen op een makkelijk toegankelijke en duidelijk zichtbare plaats in de onderneming waarop de werknemers hun opmerkingen kunnen noteren. Zijn er geen opmerkingen, dan kan de wijziging in werking treden.

Tot slot dient elke werknemer alsook de inspectie van de sociale wetten een kopie van de wijziging te ontvangen.

 

Group S stelt een model van bijlage bij het arbeidsreglement ter beschikking waarin de verplichtingen van de werknemers zijn opgenomen.

 

 

 

Ilona De Boeck - Legal consultant


Aanverwante artikels: vervoer

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017