NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
De Ontvanger van de btw kan een fiscaal derdenbeslag voortaan elektronisch betekenen

12.07.2016

Wanneer een belastingplichtige zijn btw niet heeft betaald, kan de Ontvanger een fiscaal derdenbeslag betekenen aan de werkgever van de belastingplichtige. Dit derdenbeslag volgt een vereenvoudigde procedure: het wordt aan de derde-beslagene, de werkgever, betekend bij gewone aangetekende brief zonder tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder.

De Ontvanger kan een fiscaal derdenbeslag voortaan elektronisch betekenen.

Om deze wijze van kennisgeving te kunnen gebruiken, moet een voorafgaand akkoord worden gesloten tussen de bevoegde diensten van de FOD Financiën en de werkgever, de derde-beslagene. Dit akkoord blijft van toepassing zolang de werkgever het niet bij aangetekende brief heeft opgezegd.  

Om de geldigheid van het beslag te waarborgen, moet een elektronisch certificaat worden gebruikt en de belastingplichtige moet aan de hand van zijn rijksregisternummer worden geïdentificeerd.

De inlichtingen die in de elektronische kennisgeving van beslag zijn hernomen, zijn dezelfde als voor de kennisgeving van beslag bij aangetekende brief.  

De werkgever aan wie een derdenbeslag elektronisch wordt betekend, moet het ontvangstbewijs van het beslag binnen 15 dagen elektronisch meedelen aan de Ontvanger. Binnen dezelfde termijn  moet hij ook de verklaring van derde-beslagene overmaken. Hij kan ze elektronisch in plaats van bij aangetekende brief overmaken. De inlichtingen die in de verklaring van derde-beslagene moeten worden meegedeeld blijven onveranderd: vermelding van het verschuldigde loon, vermelding van het eventuele verzet van de werknemer of vermelding van het bestaan van voorafgaande beslagen.

Bovendien moet de Ontvanger bij aangetekende brief een aanzegging van het beslag overmaken aan de werknemer en de tegenaanzegging (kopie van de aanzegging) betekenen aan de werkgever.  In plaats van de kopie van de aanzegging bij aangetekende brief te verzenden, kan de Ontvanger de datum van afgifte van de aanzegging aan de werknemer bij bpost  gewoon elektronisch meedelen. Dit vervangt de tegenaanzegging: vanaf dat ogenblik moet de werkgever de eerste betalingen van het voor beslag vatbare gedeelte aan de Ontvanger uitvoeren.

De werknemer kan zich binnen 15 dagen na de aanzegging verzetten tegen het fiscaal derdenbeslag door zijn verzet bij aangetekende brief te betekenen aan de werkgever en de Ontvanger. In geval van verzet van de werknemer of voorafgaande beslagen heeft het fiscaal derdenbeslag een bewarende uitwerking gedurende een maand na de verklaring van derde-beslagene. Tijdens deze maand kan de Ontvanger bij deurwaardersexploot overgaan tot een uitvoerend beslag onder derden. Als hij dit niet doet, zal het fiscale derdenbeslag geen uitwerking meer hebben na verloop van de maand.   

We wijzen er nogmaals op dat deze elektronische procedure voor fiscaal derdenbeslag het voorafgaand akkoord van de werkgever vereist.

Wettelijke referenties

Artikel 66 van de programmawet van 1 juli 2016 (BS van 4 juli 2016) met inwerkingtreding op 14 juli 2016.

Kirsty Beullens - Legal consultant


Aanverwante artikels:

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017