NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Hoe kan u leerlingen tewerkstellen in uw onderneming? Nieuw in Vlaanderen vanaf 1 september 2016

26.08.2016

Vanaf 1 september 2016 zal u leerlingen in het kader van een alternerende opleiding (deels werken, deels leren) kunnen tewerkstellen in uw onderneming via twee nieuwe overeenkomsten, namelijk de bezoldigde “overeenkomst alternerende opleiding” of de onbezoldigde “stageovereenkomst alternerende opleiding”.  Er zijn echter twee uitzonderingsituaties voorzien waarbij het toch mogelijk zal zijn te werken met een deeltijdse arbeidsovereenkomst. Deze uitzondering is enerzijds voorzien voor ondernemingen waarbij de sociale maribel geldt en anderzijds ook voor leerlingen die in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) een alternerende opleiding volgen waarbij minder dan 20 uur per week op de werkplek gewerkt wordt. Er is evenwel voorzien in een overgangsperiode waarbij de reeds bestaande overeenkomsten doorlopen tot het einde van de initieel gesloten overeenkomsten.

Bovenstaande wijzigingen vinden plaats naar aanleiding van de overheveling van bevoegdheden in deze materie naar de Vlaamse Gemeenschap en worden ingevoerd met het oog op een grotere transparantie binnen leren en werken.

Wat is nieuw?

1. Voor wie is de nieuwe regelgeving van toepassing?

Onderstaande regels zijn van toepassing vanaf 1 september 2016 wanneer de leerling een alternerende opleiding  volgt deels bij een opleidingsinstelling in Vlaanderen (of erkend door de Vlaamse Gemeenschap) en deels op een werkplek in uw onderneming met vestiging in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2. Overeenkomst alternerende opleiding of stageovereenkomst alternerende opleiding?

De overeenkomst alternerende opleiding (OAO) is in principe van toepassing op alle leerlingen die een alternerende opleiding volgen met minstens 20 uur per week opleiding op de reële werkplek. Wanneer de leerling minder dan 20 uur per week opleiding volgt op de reële werkplek dan wordt in principe gebruik gemaakt van de stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO). De gemiddelde tewerkstelling wordt berekend op schooljaarbasis (1 september tot en met 31 augustus), zonder rekening te houden met wettelijke feest- of vakantiedagen.

Op opleiding- of trajectniveau zal bepaald worden wanneer er sprake is van welk type overeenkomst.

3. Een deeltijdse arbeidsovereenkomst

Er zijn echter twee uitzonderingssituaties voorzien op bovenstaande algemene regel:

 • Als de leerling in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) een opleiding volgt waarbij de leerling minder dan 20 uur per week op de reële  werkplek prestaties levert dan sluit de leerling voor zijn alternerende opleiding een deeltijdse arbeidsovereenkomst en zal deze dus geen gebruik kunnen maken van de stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO).
 • Als uw onderneming tot de non-profit sector behoort waarvoor de vermindering van de sociale maribel geldt dan behoudt u de mogelijkheid om een deeltijdse arbeidsovereenkomst te sluiten.

4. Volgende formules zullen vanaf 1 september 2016 niet meer afgesloten kunnen worden:   

 • de industriële leerovereenkomst
 • de leerovereenkomst in het kader van de leertijd (Syntra)
 • de beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) in het kader van de alternerende opleiding

Er is evenwel voorzien in een overgangsperiode waarbij de reeds bestaande overeenkomsten doorlopen tot het einde van de initieel gesloten overeenkomsten.

5. Erkenning aanvragen voor uw onderneming via digitale tool van Syntra Vlaanderen

Vanaf 1 juli 2016 moet u een erkenning aanvragen bij Syntra Vlaanderen vooraleer u een leerling een opleiding kan aanbieden in uw onderneming. Deze digitale tool kan u raadplegen via www.werkplekduaal.be. Een aanvraag op papier is ook nog mogelijk wanneer dit verzonden wordt naar: Vlaams partnerschap duaal leren, Syntra Vlaanderen, Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel of duaalleren@syntravlaanderen.be.

Deze procedure geldt zowel voor “leren en werken” als voor “schoolbank op de werkplek”, ongeacht het type van overeenkomst (overeenkomst alternerende opleiding, stageovereenkomst alternerende opleiding of deeltijdse arbeidsovereenkomst).

De aanvraag tot erkenning heeft betrekking op een erkenning per opleiding, per vestigingsplaats.

6. Proefproject “schoolbank op de werkplek”

Momenteel kennen we binnen het systeem van “leren en werken” reeds de leertijd (waarbij de leerling les volgt bij Syntra in combinatie met opleiding op een werkplek) of het deeltijds beroepssecundair onderwijs (waarbij de leerling les volgt in een centrum voor deeltijds onderwijs in combinatie met opleiding op een werkplek).

Daarnaast wil de Vlaamse regering het duale leren verder uitwerken via het proefproject “schoolbank op de werkplek”. Dit project gaat eveneens van start op 1 september 2016 en lanceert volgende opleidingen als duale opleidingen:

 • Elektromechanische Technieken (3de graad TSO)
 • Chemische Procestechnieken (Se-n-se)
 • Groen- en Tuinbeheer (Buso kwalificatiefase)
 • Elektrische Installaties (3de graad BSO, leertijd en DBSO)
 • Haarverzorging (3de graad BSO, leertijd en DBSO)
 • Zorgkundige (specialisatiejaar BSO, leertijd en DBSO)
 • Ruwbouw (3de graad BSO, leertijd en DBSO)

Kenmerken van de overeenkomsten

1. Overeenkomst alternerende opleiding & stageovereenkomst alternerende opleiding 

 

Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

 Stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO)

Wanneer

≥ 20 uur per week op werkplek op schooljaarbasis (uitzondering voorzien voor ondernemingen sociale maribel)

< 20 uur per week op werkplek op schooljaarbasis (uitzondering voorzien voor dbso en ondernemingen sociale maribel)

Vergoeding

Ja        

 • 29 % GGMMI tijdens het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding.
 • 32% GGMMI bij succesvol beëindigen van
  • eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding;
  • of tweede graad van het secundair onderwijs.
 • 34,50 % GGMMI bij het succesvol beëindigen van:
  • tweede opleidingsjaar van de alternerende opleiding;
  • of eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs;
  • of kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvorm 3);
  • of alternerende opleiding van minstens twee jaar.
Neen
RSZ

Ja, als leerling

 •  gedeeltelijke onderwerping: tot 31/12 jaar waarin leerling 18 wordt
 • volledige onderwerping: vanaf 1/1 jaar waarin leerling 19 wordt
Neen
BV Ja Neen
Schorsingsgronden Zoals bij werknemers, met uitzondering van arbeidsongeval en beroepsziekte (geen gewaarborgd dagloon in deze laatste twee gevallen) Neen
Opbouw jaarlijkse vakantie

Ja        

 •  tot maximum 20 wettelijk betaalde vakantiedagen o.b.v. prestaties in vakantiedienstjaar
 • bijkomend ook 20 onbetaalde vakantiedagen mogelijk
Neen
Verplicht model te gebruiken? Ja Ja

2. Deeltijdse arbeidsovereenkomst

De deeltijdse arbeidsovereenkomst volgt de regelgeving zoals bepaald door de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

Er is geen verplichte modelovereenkomst voorzien. 

Bron: 

 • Decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, BS 17 augustus 2016.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, BS 1 september 2016.

 

Kirsty Beullens - Legal consultant


Aanverwante artikels:

              Pagina 1 / 3   >  >>

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017