NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Ik neem mijn pensioen op en zet mijn zelfstandige activiteit stop. Dien ik nog sociale bijdragen te betalen?

16.09.2016

Sinds 1 januari 2015 betalen zelfstandigen voorlopige bijdragen, die zullen geregulariseerd worden op basis van de werkelijke beroepsinkomsten van het jaar zelf. Ook na pensionering en stopzetting zal deze regularisatie gebeuren. Onder bepaalde voorwaarden kan de zelfstandige ervoor kiezen om te verzaken aan de regularisatie van de sociale bijdragen nadat hij zijn pensioen heeft opgenomen.

 

Wat zijn de voorwaarden om van deze verzaking te kunnen genieten?

  1. U moet elke zelfstandige activiteit stopzetten ten laatste op de ingangsdatum van uw pensioen.
  2. Enkel het jaar waarin u met pensioen gaat en de drie voorafgaande jaren kunnen in aanmerking komen, en dit vanaf 1 januari 2015.
  3. Er mag voor geen enkele van deze jaren een aanvraag tot vermindering  van uw voorlopige bijdragen aangevraagd en verkregen zijn.
  4. Het inkomen van de betrokken jaren mag nog niet medegedeeld zijn door de belastingen.

 

Hoe kan dit aangevraagd worden?

Deze aanvraag moet gebeuren per aangetekend schrijven en dit ten laatste op de ingangsdatum van uw pensioen.

 

Op wie is deze verzaking van toepassing?

Op alle zelfstandigen die hun pensioen opnemen vóór 1 januari 2019.

 

Wat als ik mijn pensioen heb opgenomen tussen 01/04/2015 en 01/07/2016?

Dan heeft u de mogelijkheid om deze verzaking aan te vragen bij uw Sociaal Verzekeringsfonds vóór 31/10/2016.

 

Wie kan mij hierover adviseren?

  • Uw dossierbeheerder van het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen.
  • Uw boekhouder of uw belastingadviseur; deze  zullen rekening houden met de fiscale, sociale en financiële criteria met betrekking tot uw situatie.

Group S - SVZ

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017