NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Oudere werknemers: nieuwe Brusselse doelgroepvermindering vanaf 1 oktober 2016

27.09.2016


Vanaf 1 oktober 2016 bepaalt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn eigen reglementering voor oudere werknemers via de doelgroepvermindering. Er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien.

Context

Sinds 1 juli 2014 kunnen de gewesten op hun niveau het beleid ontwikkelen voor sommige verminderingen van werkgeversbijdragen zodat rekening wordt gehouden met de toestand van de gewestelijke arbeidsmarkt. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt vanaf 1 oktober 2016 van deze mogelijkheid gebruik en wijzigt de doelgroepvermindering (DGV) voor oudere werknemers (1).

Voor welke oudere werknemers is dit van toepassing?

Het betreft :

  • werknemers van categorie 1 van de structurele vermindering;
  • van 55 tot maximum 64 jaar op de laatste dag van het tewerkstellingskwartaal;
  • met een refertekwartaalloon dat lager dan of gelijk is aan 12 000 euro.

Welke DGV's kunnen worden toegekend?

De tabel hieronder herneemt de DGV's die kunnen worden toegekend:

Leeftijd op de laatste dag van het tewerkstellingskwartaal  Bedrag van de vermindering
≥ 55 jaar en < 58 jaar op de laatste dag van het kwartaal  € 400 per kwartaal (voltijds bedrag)
≥ 58 jaar en < 62 jaar op de laatste dag van het kwartaal  € 1000 per kwartaal (voltijds bedrag)
≥ 62 jaar en < 65 jaar op de laatste dag van het kwartaal  € 1500 per kwartaal (voltijds bedrag)

Vergelijkende tabel van de DGV Brussel-Hoofdstad en de federale DGV

Leeftijd Federale vermindering* Brusselse vermindering* Verschil
 ≥ 54 jaar  400 € chaque trimestre  -  - € 400/kwart.
 ≥ 55 jaar  400 € chaque trimestre  € 400 elk kwartaal  =
 ≥ 58 jaar  1000 € chaque trimestre  € 1000 elk kwartaal  =
 ≥ 60 jaar  1000 € chaque trimester  € 1000 elk kwartaal  =
 ≥ 62 jaar  1500 € chaque trimestre  € 1500 elk kwartaal  =
 ≥ 65 jaar  800 € chaque trimestre  -  - € 800/kwart.

* voltijdse bedragen

Gevolg van het ontbreken van overgangsregels

Vanaf 1 oktober 2016 is de reglementering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest automatisch van toepassing voor de aanwerving en tewerkstelling van oudere werknemers in dit gewest.

Gevolg: aangezien de gewestelijke vermindering voor oudere werknemers pas vanaf 55 jaar wordt toegekend, terwijl de federale vermindering vanaf 54 jaar geldt, is het mogelijk dat een werkgever die oudere werknemers van 54 jaar tewerkstelt, de doelgroepvermindering niet meer geniet tot het kwartaal waarin de betrokken werknemers 55 jaar worden.

 

(1) Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 2016, BS van 23 september 2016

Stéphanie Gabriel - Legal consultant

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017