NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Wijziging van sommige uitkeringen voor tijdskrediet en thematisch verlof

14.06.2017


Naast de indexatie van verschillende uitkeringen voor tijdskrediet en thematisch verlof als gevolg van de overschrijding van de spilindex, werd het bedrag van sommige van deze uitkeringen verminderd vanaf 1 juni 2017.

Zoals elke sociale uitkering werden de verschillende uitkeringen voor tijdskrediet en thematisch verlof (ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof voor medische bijstand) geïndexeerd op 1 juni 2017  als gevolg van de overschrijding van de spilindex in mei 2017.

Alle nieuwe bedragen zijn beschikbaar op de website van de RVA door hier te klikken.

Naast deze indexatie werd het bedrag van de uitkering in sommige gevallen verminderd.

1. Thematisch verlof

Bij thematisch verlof in de vorm van een halftijdse of 1/5 prestatievermindering voor een werknemer van minstens 50 jaar, vermindert het bedrag van de uitkering in vergelijking met wat vóór 1 juni 2017 was bepaald. Het verschil tussen het bedrag  voor werknemers van minder dan 50 jaar en dat voor werknemers van minstens 50 jaar wordt bijgevolg kleiner.

Concreet:

  • Halftijdse vermindering: 694,22 EUR bruto wordt 551,76 EUR bruto per maand.
  • 1/5 vermindering: 277,69 EUR bruto wordt 208,27 EUR bruto per maand.

2. Tijdskrediet

Voor tijdskrediet met motief in de vorm van een volledige onderbreking of halftijdse prestatievermindering bestaat er een verschil tussen het bedrag voor werknemers met minstens 5 jaar anciënniteit en dat voor werknemers die geen 5 jaar anciënniteit hebben.

Ook hier werd het verschil kleiner.

Concreet:

  • Volledige onderbreking: 667,28 EUR bruto wordt 583,87 EUR bruto per maand.
  • Halftijdse vermindering: 333,63 EUR bruto wordt 291,93 EUR bruto per maand.

3. Inwerkingtreding

Deze vermindering van de uitkeringen heeft  betrekking op alle aanvragen en verlengingsaanvragen voor de onderbreking of vermindering van de prestaties die vanaf 1 juni 2017 aan de werkgever worden meegedeeld.

4. Nieuwe formulieren

Ten slotte heeft de RVA sinds 1 juni 2017 nieuwe formulieren voor thematisch verlof ter beschikking gesteld. Om de aanvraag bij de RVA te vereenvoudigen werd het formulier C61FS dat voor de drie thematische verloven werd gebruikt, gesplitst in drie afzonderlijke nieuwe formulieren:

  • C61 – Ouderschapsverlof
  • C61 – Medische bijstand
  • C61 – Palliatief verlof.

Bron : Koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met betrekking tot de wijziging van sommige bedragen van onderbrekingsuitkeringen, BS 1 juni 2017.

Nathalie Wellemans - Senior legal consultant


Aanverwante artikels: tijdskrediet thematische verloven

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017