NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Tax shift in 2018: de fiscale bepalingen

27.11.2017


In 2016 werd het eerste deel van de fiscale taxshift uitgevoerd door de regering Michel. In 2018 wordt deel twee ervan uitgevoerd om de koopkracht van de werknemers verder te verhogen.

In 2016 heeft de regering een hele reeks maatregelen genomen teneinde de koopkracht van de werknemers te verhogen. Zie daaromtrent ons artikel “taxshift: de fiscale bepalingen” verschenen op onze website op 6 januari 2016. Na het zomerakkoord is de tijd nu aangebroken om deze maatregelen verder te versterken door het tweede deel van de taxhift uit te voeren vanaf inkomstenjaar 2018.

Onderstaande maatregelen, die neerkomen op een belastingvermindering, worden onmiddellijk verrekend in de bedrijfsvoorheffing. Hierdoor zullen de nettolonen van werknemers dus stijgen vanaf inkomstenjaar 2018.

Er bestaat ook een sociale tax shift die wij bespreken in ons artikel "sociale tax shift in 2018 : wat te verwachten?"

Verhoging van de forfaitaire beroepskosten

Voor de bezoldigingen van werknemers die vanaf 1 januari 2018 worden betaald of toegekend, zal voor de berekening van de beroepskosten nog één enkel percentage worden gehanteerd, namelijk 30 %. Het maximumbedrag wordt op 2.950 EUR gebracht (bedrag nog te indexeren)

Overzichtstabel:

Inkomstenjaar

2016

2018

Schijven en percentages

0 – 5.505 EUR

30 %

30 %

5.505 – 13.000 EUR

11 %

boven 13.000 EUR

3 %

Maximumbedrag

2.760 EUR

2.950 EUR

 

Afschaffing van de belastingschijf van 30%

Door de eerste taxshift werd de belastingschijf van 30% verder beperkt tot en met inkomstenjaar 2017. Vanaf inkomstenjaar 2018 zal deze volledig verdwijnen en vervangen worden door de belastingschijf van 25%.

Overzichtstabel:

Inkomstenjaar

2016 (EUR)

2018 (EUR)

2019 (EUR)

25 %

0 – 7.070

0 – 8.120

0 – 8.120

30 %

7.070 – 8.120

/

/

40 %

8.120 – 13.530

8.120 – 13.940

8.120 – 14.330

45 %

13.530 – 24.800

13.940 – 24.800

14.330 – 24.800

50 %

boven 24.800

boven 24.800

boven 24.800

 

Opgelet: In tegenstelling tot de verhoging van de forfaitaire beroepskosten, geldt deze aanpassing voor alle belastingplichtigen (dus ook voor de zelfstandige bedrijfsleiders).

Verhoging van de belastingvrije som

Een laatste maatregel die moet helpen om de koopkracht van werknemers en zelfstandigen te verhogen is de verhoging van de belastingvrije som.

Vanaf het inkomstenjaar 2018 wordt de inkomensgrens voor de toepassing van de verhoogde belastingvrije som substantieel verhoogd, namelijk van 15.220 EUR naar 25.220 EUR (bedrag nog te indexeren). Vanaf inkomstenjaar 2019 wordt er nog één uniforme belastingvrije som toegepast, ongeacht de hoogte van het inkomen. Hierbij wordt die belastingvrije som verhoogd van 4.095/4.260 euro naar 4.785 euro (bedrag nog te indexeren).

Deze maatregel zal voorlopig enkel aan de werkende belastingplichtigen toekomen. Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden zullen niet van deze maatregel kunnen genieten.

Overzichtstabel:

 

t.e.m. inkomstenaar 2017

vanaf inkomstenjaar  2018

vanaf inkomstenjaar  2019

Grensbedrag

15.220 EUR

25.220 EUR

/

Belastingvrije som (inkomen < grensbedrag)

4.260 EUR

4.260 EUR

4.785 EUR

Belastingvrije som (inkomen > grensbedrag)

4.095 EUR

4.095 EUR

 

Laura Theuwissen - Legal Advisor


Aanverwante artikels: taxshift fiscaliteit

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017