NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Mobiliteitsvergoeding (cash for car) en mobiliteitsbudget: nieuws!

19.03.2018


Vorige donderdag heeft de Kamer in plenaire zitting het ontwerp goedgekeurd betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding (cash for car). De volgende dag is de federale regering het eens geworden over het mobiliteitsbudget.

Mobiliteitsvergoeding

Ons artikel van 20 oktober 2017 ging over de details van deze nieuwe maatregel: een bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsvergoeding.

Het algemene principe is dat de werknemer die een bedrijfswagen heeft deze wagen kan inruilen voor een som geld, mobiliteitsvergoeding genoemd. Dit is een volledige ruil, aangezien de werknemer afstand doet van zijn bedrijfswagen (en alle bijhorende voordelen) en als compensatie een som geld ontvangt die hij kan gebruiken voor de financiering van zijn verschillende trajecten, privéverplaatsingen en/of woon-werkverplaatsingen.

Vorige week heeft de Kamer het ontwerp goedgekeurd. Alleen de publicatie in het Belgisch Staatsblad ontbreekt dus nog.

Mobiliteitsbudget

De dag na de stemming over de mobiliteitsvergoeding is de federale regering het eens geworden over het mobiliteitsbudget.

Het mobiliteitsbudget is een budget - berekend op jaarbasis - dat de werkgever kan toekennen als alternatief voor de bedrijfswagen waarop een werknemer aanspraak kan maken. Dit mobiliteitsbudget biedt de werknemer de keuze om de bedrijfswagen waarop hij aanspraak kan maken te vervangen (indien hij er volledig aan verzaakt) of om te opteren voor de combinatie van een milieuvriendelijkere en/of goedkopere bedrijfswagen (minder hoge leasing- of afschrijvingskost) met duurzame vervoermiddelen en-diensten. Enkel het niet-bestede deel van het mobiliteitsbudget kan aan het einde van het jaar aan de werknemer worden gestort.

Het mobiliteitsbudget zou bestaan uit drie pijlers:

  • 1e pijler: keuze van een milieuvriendelijkere bedrijfswagen met dezelfde behandeling op sociaal en fiscaal vlak als de huidige behandeling;
  • 2e pijler: bedrag bestemd voor duurzame vervoersmiddelen dat volledig vrijgesteld is;
  • 3e pijler: bedrag betaald aan de werknemer op het einde van het jaar. Dit bedrag zou onderworpen zijn aan een patronale bijdrage  van 25% en een solidariteitsbijdrage in hoofde van de werknemer van 13,07% maar zou vrijgesteld zijn van bedrijfsvoorheffing.

De exacte invulling van dit mobiliteitsbudget moet nog in een wettekst worden omgezet.

Beide systemen (mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsbudget) zullen naast elkaar bestaan en altijd op vrijwillige basis.

Wij volgen deze kwestie op de voet. Wij raden u om onze website regelmatig te bezoeken. Denk ook aan onze newsletter om automatisch op de hoogte te worden gebracht.

Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.


Aanverwante artikels: alternatieve verloning bedrijfswagen

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017