NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens verstaat men iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017