NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Betaald educatief verlof: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verkort de indieningstermijnen van de terugbetalingsaanvragen vanaf het schooljaar 2017-2018.

02.07.2018

Volgens de principes die we in ons artikel  van 1 juni 2018 hebben uiteengezet, moeten de terugbetalingsaanvragen inzake educatief verlof jaarlijks door de werkgever worden ingediend binnen een termijn die per gewest verschilt.

In Brussel konden de terugbetalingsaanvragen voor het schooljaar 2016-2017 nog worden ingediend uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarin het betrokken schooljaar eindigde, namelijk uiterlijk op 30 juni 2018 voor het schooljaar 2016-2017.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft deze termijnen onlangs gewijzigd: vanaf het schooljaar 2017-2018 moeten de terugbetalingsaanvragen uiterlijk worden ingediend op 31 december van het jaar waarin het schooljaar eindigde.

Met andere woorden: Terugbetalingsaanvragen voor het schooljaar 2017-2018 moeten uiterlijk op 31 december 2018 worden ingediend.

Bron: ordonnantie van 14 juni 2018 houdende verschillende procedurewijzigingen inzake tewerkstelling en economie, BS, 20 juni 2018.

Caroline Pagano - Legal consultant

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017