NL|FR|EN
Identification
        

Nuttige adressen

Zich inschrijven op deze RSS-feed
 • TOEGANGSBEHEER OVERHEDEN
 • WEBSITES VAN DE REGERING
 • OPENBARE ORGANISMEN
 • ANDERE ORGANISMEN
 • PERS
 • ALLERLEI


 • TOEGANGSBEHEER OVERHEDEN

  • Mijn Digitale Sleutels - CSAM

   Meld u aan om uw digitale sleutels te activeren of bewerken.

  • Beheer toegangsbeheerders

   Om ervoor te zorgen dat de personeelsleden van uw onderneming de onlinediensten van de overheid kunnen openen, moet u uw onderneming registreren in het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB).

  • Toegangsbeheer Sociale zekerheid

   Zich aanmelden en toegang krijgen tot de beveiligde diensten beschikbaar op het portaal Sociale Zekerheid

  • Fedict-eGov rollenbeheer

   Op deze site beheer je roltoekenningen en zie je het overzicht van aanvragen en uitnodigingen voor roltoekenningen voor de toepassingen van de federale Overheid

  • Toegangsrechten Vlaamse overheid

   Een centraal portaal voor het efficiënt en veilig beheren van gebruikers en hun online toegangen voor Vlaamse overheidsapplicaties
  WEBSITES VAN DE REGERING  OPENBARE ORGANISMEN

  • Privacy commissie

   Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

  • eDiv - Antidiscriminatie

   Onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving

  • Kruispunt migratie integratie

   vreemdelingrecht en IPR - integratie - inburgering

  • NAR

   Nationale arbeidsraad - Voorstelling, activiteiten, CAO’s, thema’s, sociaal overleg,…

  • Portaal RSZ

   Portaal Sociaal Zekerheid in België

  • Studenten

   Onlinetoepassing Student@work – 50days, waarmee studenten kunnen bijhouden hoeveel dagen ze nog mogen werken tegen verminderde sociale bijdragen.

  • DIBISS

   Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels - Reglementering en onderrichtingen

  • SIGEDIS vzw

   Sociale Individuele Gegevens

  • FDP

   Federale Pensioendienst

  • CAPELO

   Elektronische pensioenloopbaan openbare sector

  • RVA

   Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking, activering van de werkloosheidsuitkeringen

  • ACTIRIS

   Brusselse Gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling - Brussel - Infos, Cvnet, inschrijving van jongeren, werkaanbiedingen, observatorium, nieuw

  • FOREM

   Vorming en tewerkstelling - Waals Gewest

  • VDAB

   Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling - Vind een job, vind een werknemer,…

  • Aan de slag

   Overheidssteun voor banen

  • Werk.be

   de portaalsite voor Werk en Sociale Economie

  • RJV

   Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - Kennismaking met de RJV, hoe de RJV contacteren,…

  • FAMIFED

   Federaal agentschap voor de kinderbijslag

  • RIZIV

   Ziekte- en invaliditeitsverzekering

  • RSVZ

   Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen  ANDERE ORGANISMEN

  • Verenigingswerk

   Verenigingswerk, diensten van burger aan burger, deeleconomie

  • IF-IC

   Instituut voor functieclassificatie

  • USS

   Vereniging der Kassen voor Gezinsvergoedingen / Unie van erkende Sociale Secretariaten van Werkgevers / Vereniging der Sociale Verzekeringskassen voor Zelfstandigen / Unie van Ondernemingsloketten

  • VBO

   Verbonden van Belgische ondernemingen - Focus, presentatie, leden, info VBO, publicaties, persberichten, euro, agenda,…

  • Waalse Gewest

   Portaalsite van het Waalse Gewest

  • eWBS

   e-Wallonie-Bruxelles Simplification

  • UNISOC

   Unie van socialprofitondernemingen

  • BCSPO (Brusselse Confederatie van Social-Profit Ondernemingen)

   Social-Profit - Brussel

  • Unisoc

   Pluralistische en progressieve werkgeversorganisatie van de social-profitsectoren gezondheid, welzijn, werk en wonen.

  • Confederatie Bouw

   Bouwbedrijf

  • WTCB

   Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

  • Constructiv

   FVB, NAVB, FBZ, FBZ P

  • Sociaal fonds PC 200

   Sociaal fonds van het APCB

  • CEVORA

   Sectoraal vormingscentrum van PC 218

  • VAPH

   Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

  • Sociaal fonds PC 201

   Sociaal fonds van het PC 201

  • fe-bi

   Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen - formulieren sociale maribel

  • FTML portal - sectorfonds metaal
  • Sociaal fonds PC 149.01

   Fonds voor bestaanszekerheid (FBZ) voor de sector van Elektriciens


  PERS  ALLERLEI

    
  Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017