NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Solidariteitsbijdrage (RSZ) en bedrijfswagen: bedrag 2019

19.10.2018

De werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Het bedrag voor 2019 is gekend.

De solidariteitsbijdrage op het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor persoonlijke doeleinden wordt sinds 1 januari 2005 als een maandelijks forfaitair bepaald bedrag berekend per voertuig dat de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks aan zijn werknemer(s) ter beschikking stelt. De forfaitaire solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van de werknemerstussenkomst.

Bedrag van de bijdrage

Het bedrag van deze bijdrage wordt elk jaar geïndexeerd volgens een welbepaalde formule.

Deze maandelijkse bijdrage, die niet minder dan 26,97 EUR (bedrag 2019) mag bedragen, is afhankelijk van het CO2-uitstootgehalte en het type brandstof en wordt als volgt forfaitair vastgesteld (op 1 januari 2019):

Voertuigen

Formule

 Benzine

CO2 gekend: [(Y x 9 EUR) - 768] : 12 x 147,73/114,08

CO2 ongekend: [(182 x 9 EUR) - 768] : 12 x 147,73/114,08 = 93,88

 Diesel

CO2 gekend: [(Y x 9 EUR) - 600] : 12 x 147,73/114,08

CO2 ongekend: [(165 x 9 EUR) - 600] : 12 x 147,73/114,08 = 95,50

 LPG / CNG

[(Y x 9 EUR) - 990] : 12 x 147,73/114,08

 Elektrisch

26,97 EUR per maand (= minimumbijdrage)

Y is het CO2-uitstootgehalte in gram per kilometer.

Voor dit punt verwijzen we u naar ons artikel van 12 oktober 2018. Ingevolge de nieuwe WLTP-methode moet namelijk de CO2-uitstoot hernomen in punt 49.1. van het gelijkvormigheidsattest (COC) worden gebruikt tot einde 2020.

Niet alleen bedrijfswagens

Dit jaar werd de mobiliteitsvergoeding ingevoerd (cash for car: zie ons artikel van 24 mei 2018).

Op het bedrag van deze vergoeding moet de werkgever een solidariteitsbijdrage betalen zoals dit het geval was voor de bedrijfswagen. Deze bijdrage is gelijk aan het bedrag van de solidariteitsbijdrage die verschuldigd is in de loop van de maand die de toekenning van de mobiliteitsvergoeding voorafgaat en wordt op dezelfde wijze geïndexeerd.

Dezelfde formule moet dus worden toegepast om de bijdrage 2019 op de mobiliteitsvergoeding te berekenen.

Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.


Aanverwante artikels:

              Pagina 1 / 8   >  >>

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017