NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Terugbetalingsaanvragen voor betaald educatief verlof 2017-2018 in Vlaanderen en Brussel: nog 1 maand de tijd!

30.11.2018


De deadline voor aanvragen tot terugbetaling van betaald educatief verlof voor het schooljaar 2017-2018 in Vlaanderen en Brussel is 31 december 2018. Mis deze niet!

Welke deadline?

Een snel naderende deadline van 31 december 2018 geldt voor terugbetalingsaanvragen inzake betaald educatief verlof voor het schooljaar 2017-2018 voor:

  • werknemers die zijn tewerkgesteld in een vestigingseenheid die gelegen is in het Vlaams Gewest

            (=> terugbetalingsaanvraag in te dienen bij het Vlaams Gewest);

  • werknemers die zijn tewerkgesteld in een vestigingseenheid die gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

            (=> terugbetalingsaanvraag in te dienen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Als werknemers tewerkgesteld zijn in vestigingseenheden die in verschillende gewesten gelegen zijn, moet bij elk betrokken gewest een aanvraag ingediend worden.

De termijn voor het indienen van de aanvraag moet strikt nageleefd worden. De postdatum of de datum van indiening per mail is bepalend.

Welke terugbetaling?

Een werknemer die betaald educatief verlof geniet, behoudt zijn loon (begrensd tot 2.871 EUR voor het schooljaar 2017-2018). Van zijn kant kan de werkgever bij de bevoegde gewestelijke overheid de terugbetaling vragen van het betaalde loon en de sociale bijdragen. Het terugbetaalde bedrag is in de drie gewesten van het land forfaitair vastgesteld op 21,30 EUR per lesuur.

Hoe de aanvraag indienen?

De indiening van de aanvraag behelst het invullen van twee formulieren:

  • een enkele aangifte van schuldvordering voor alle betrokken werknemers

  • een individuele steekkaart per werknemer.

Daarnaast moet elke individuele steekkaart vergezeld zijn van het attest van regelmatige inschrijving, het driemaandelijkse attest van nauwgezetheid, en, naargelang het geval, ook nog van bepaalde andere attesten.

Voor verdere details omtrent de Vlaamse en/of Brusselse aanvraagprocedure, en voor de contactgegevens van de bevoegde overheidsdienst(en), raadpleeg de website Werk.be (Vlaanderen) en/of de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid (Brussel).

 

Ilse Van de Geuchte - Legal consultant


Aanverwante artikels: betaald educatief verlof

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017