NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Doorstortingsvrijstelling bedrijfsvoorheffing: nieuwe steunzone Vilvoorde-Zaventem + uitbreiding steunzones Turnhout & Genk

21.01.2019

Sinds 2 april 2015 genieten werkgevers die investeren in hiertoe aangeduide percelen, gelegen binnen erkende steunzones, een tijdelijke lastenverlaging. De lastenverlaging bestaat uit een doorstortingsvrijstelling van 25% van de bedrijfsvoorheffing, gedurende twee jaar, voor de nieuw aangeworven werknemers. Uiteraard gelden bijkomende voorwaarden.

Een koninklijk besluit van 21 november 2018 introduceerde recentelijk een nieuwe steunzone in het Vlaamse Gewest, meer specifiek rondom de regio Vilvoorde en Zaventem. Dit KB duidde tevens bijkomende percelen aan binnen bestaande steunzones Turnhout en Genk.
Deze wijzigingen zijn sowieso beperkt tot het Vlaamse Gewest. Voor investeringen in het Brussels Hoofdstedelijke en Waalse Gewest wijzigt er bijgevolg niets.

 

  1. Nieuwe steunzone Vilvoorde-Zaventem

Sinds 1 december 2018 kent het Vlaamse Gewest een derde steunzone, met name rondom de regio Vilvoorde en Zaventem.
De lastenverlaging geldt enkel voor investeringen op/in bedrijventerreinen & -centra, incubatoren en brownfields die op 21 april 2017 waren afgebakend, erkend of afgesloten, en gelegen zijn binnen de steunzone (zie punt 3 ‘handige kaart’ voor een overzicht van de percelen die in aanmerking komen).
De steunzone is sowieso beperkt tot de grenzen van het Vlaamse Gewest.

De steunzone Vilvoorde-Zaventem geldt voor zes jaar. Bijgevolg komen de investeringen er voor de lastenverlaging in aanmerking mits de onderneming voor 1 december 2024 het hiertoe voorziene formulier 274SZ indient bij de bevoegde fiscale administratie.

De lastenverlaging kan aangevraagd worden voor investeringen die ten vroegste op 30 november 2018 aanvingen/aanvangen, en uiteraard mits alle bijkomende voorwaarden vervuld zijn.


 

  1. Uitbreiding steunzones Turnhout en Genk

Deze bestaande steunzones waren beperkt tot investeringen op/in bedrijventerreinen & -centra, incubatoren en brownfields die uiterlijk op 1 mei 2015 waren afgebakend, erkend of afgesloten, en gelegen in de steunzones.

Het nieuwe koninklijk besluit breidt de investeringsmogelijkheid uit naar de bedrijventerreinen & -centra, incubatoren en brownfields die tussen 1 mei 2015 en 21 april 2017  waren afgebakend, erkend of afgesloten, en gelegen in de steunzones. Zie volgend punt ‘handige kaart’ voor een overzicht van de percelen die nu in aanmerking komen.
Noteer dat ook deze steunzones sowieso beperkt waren en blijven tot de grenzen van het Vlaamse Gewest.

Deze twee steunzones lopen normaliter af op 1 mei 2021. Bijgevolg komen de investeringen er in aanmerking voor de lastenverlaging mits de onderneming voor 1 mei 2021 het hiertoe voorziene formulier 274SZ indient bij de bevoegde fiscale administratie.

Voor de nieuw aangeduide percelen komen enkel de investeringen die ten vroegste op 30 november 2018 aanvingen, in aanmerking voor de lastenverlaging. Wederom moeten alle bijkomende voorwaarden ter zake uiteraard ook vervuld zijn.

 

  1. Handige kaart

De bijkomende steunzone en perceeluitbreidingen hebben tot gevolg dat, sinds 1 december 2018 de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en de oostzijde van Oost-Vlaanderen gedekt zijn door één of meerdere steunzones (de steunzones kennen een straal van 40 kilometer, en is dus niet beperkt tot welbepaalde gemeenten of steden). Honderden percelen komen hierdoor in aanmerking voor de lastenverlaging.

Op de website geopunt.be (https://www.geopunt.be) kan men op kaart opzoeken welke percelen in het Vlaamse Gewest in aanmerking komen (klik ‘bouwen en wonen’ en vervolgens ‘steunzones’).
Deze kaart werd inmiddels al geactualiseerd naar aanleiding van bovenstaande wijzigingen.
 

  1. Bijkomende info nodig?

Bijkomende toelichting over de lastenverlaging vindt men o.m. terug op de website van het Vlaamse Agentschap innoveren & ondernemen (VLAIO) https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vrijstelling-doorstorting-bedrijfsvoorheffing-steunzones 

 

Bron: Koninklijk besluit van 21 november 2018  tot afbakening van een steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier (B.S. 30 november 2018)
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/11/21/2018014973/staatsblad

Depondt Wim - legal advisor


Aanverwante artikels:

              Pagina 1 / 10   >  >>

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017