NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Tijdskrediet eindeloopbaan met uitkeringen toch nog mogelijk onder de 60 jaar

04.04.2019


Vanaf 1 januari 2019 is een tijdskrediet eindeloopbaan met uitkeringen maar mogelijk vanaf 60 jaar. Voor sommige werknemers zal dit wel nog mogelijk zijn ook al zijn ze jonger dan 60 jaar.

Vanaf 1 januari 2019 moet je 60 jaar oud zijn om tijdskrediet eindeloopbaan met uitkeringen te kunnen genieten.

Sommige werknemers zullen toch nog tijdskrediet eindeloopbaan met uitkeringen kunnen genieten zonder 60 jaar oud te moeten zijn.

Het zijn werknemers die reeds tijdskrediet eindeloopbaan met uitkeringen genieten vóór 1 januari 2015 en zij dienen een nieuwe aanvraag in nadat:

  • het genot van uitkeringen tijdelijk werd onderbroken omwille van een vermindering van de arbeidsprestaties groter dan deze genoten vóór 1 januari 2015;
  • het genot van uitkeringen tijdelijk werd onderbroken omwille van een schorsing van de arbeidsprestaties in het kader van palliatieve zorgen, bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid en ouderschapsverlof.

Deze nieuwe aanvraag moet wel betrekking hebben op dezelfde vermindering van arbeidsprestaties als deze genoten vóór 1 januari 2015.

Deze gunstregeling treedt in werking op 1 april 2019.

Bron:  Koninklijk besluit van 15 februari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 1 april 2019.

Frank Verbruggen - Legal manager


Aanverwante artikels: tijdskrediet

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017