NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: nieuw fiscaal grensbedrag

06.05.2019

Zoals aangekondigd werd het fiscale basisbedrag met 1 euro verhoogd vanaf 1 januari 2019.

Dit systeem geeft de werkgever de mogelijkheid een voordelige bonus toe te kennen op basis van collectieve doelstellingen. Tot een zeker bedrag geniet deze bonus een gunstige sociale en fiscale behandeling.

Sociale behandeling

De werknemer moet een solidariteitsbijdrage van 13,07 % op het toegekende bedrag betalen. De werkgever is een patronale bijdrage van 33 % verschuldigd.

Die bijdragen zijn verschuldigd voor zover de bonus een  bepaald grensbedrag niet overschrijdt (basis: 3.169 euro). Anders zal het bedrag van de overschrijding onderworpen worden aan de heffing van de gewone sociale bijdragen.

Voor 2019 bedraagt het grensbedrag 3.383 euro voor het sociale luik.

Fiscale behandeling

Voor de fiscus hoeft er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden te worden zolang het grensbedrag niet wordt overschreden (basis: 2.755 euro).

Het lagere basisbedrag van de fiscale vrijstelling (2.755 euro) houdt rekening met de inhouding van de solidariteitsbijdrage van 13,07 % op 3.169 euro (3.169 x (100- 13,07) % = 2.754,81 euro). Alhoewel het sociale en fiscale basisbedrag op dezelfde manier worden geïndexeerd, is het niet uitgesloten dat het geïndexeerde sociale bedrag verminderd met 13,07 % een paar cent hoger is dan het geïndexeerde fiscale bedrag, zodat niet het volledige bedrag van de voordelen dat uit het loonbegrip wordt uitgesloten voor de toepassing van de sociale zekerheid, fiscaal kan worden vrijgesteld. Die minieme verschillen vormen een probleem voor de verwerking van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in de loonberekening. Om hieraan een oplossing te bieden, werd het fiscale basisbedrag van de vrijstelling met 1 euro verhoogd.

Voor 2019 bedraagt dus het grensbedrag 2.942 euro voor het luik bedrijfsvoorheffing.

Hoe kan Group S u helpen?

Sinds de instelling van dit systeem in 2008 hebben we een groot aantal van onze aangeslotenen kunnen begeleiden bij de invoering van dit type bonus. Maak gebruik van onze ervaring en aarzel niet om contact op te nemen met uw dossierbeheerder.

Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.


Aanverwante artikels:

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017