NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Single permit: nieuw samenwerkingsakkoord

29.07.2019

De single permit is sinds 1 januari 2019 van toepassing. Dit is het resultaat van een samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018. Ondertussen werd ter zake een tweede akkoord gesloten. Waarover gaat het?

Inleiding

De procedure voor het bekomen van een arbeidsvergunning voor onderdanen buiten de EU wijzigde op 1 januari 2019. In ons artikel van 8 april 2019 gaven we u de stand van zaken.

De bevoegdheden inzake de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen en de toegang tot de arbeidsmarkt werden geregionaliseerd. In dat opzicht sloten  de verschillende bevoegde entiteiten het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten.

Deze entiteiten sloten hierop volgend een tweede samenwerkingsakkoord op  6 december 2018. Dit akkoord legt de uitvoeringsmodaliteiten van het eerste akkoord van 2 februari 2018 vast.

Wat bepaalt dit samenwerkingsakkoord van 6 december 2018?

Het akkoord van 2 februari 2018 voorziet de procedure van de single permit als dusdanig. Ze bepaalt bijvoorbeeld welk gewest bevoegd is voor het onderzoek van de aanvraag, de vereiste documenten, ... De gewesten kunnen de regels verder preciseren.  Die zijn inmiddels afgerond. In een volgend artikel gaan we hier verder op in.

Het akkoord van 6 december 2018 focust op een aantal specifieke werknemerscategorieën:

  • hooggekwalificeerde werknemers (Europese blauwe kaart);
  • seizoenarbeiders;
  • werknemers die binnen een onderneming tijdelijk worden overgeplaatst en vergunningen voor langetermijnmobiliteit;
  • onderzoekers;
  • stagiairs;
  • vrijwilligers.

Voor deze werknemers bepaalt het samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 verschillende voorwaarden en formaliteiten in het kader van de procedure van de single permit dat het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 introduceerde.

Inwerkingtreding

De inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 gebeurt in verschillende fases, als gevolg  een derde samenwerkingsakkoord, van 28 mei 2019. Er wordt  een onderscheid gemaakt in functie van de werknemerscategorie.

Voor hooggekwalificeerde werknemers en seizoenarbeiders treden de bepalingen van het samenwerkingsakkoord in werking op 1 september 2019.

Voor andere werknemerscategorieën moeten we wachten  op de publicatie van de wijzigingen van de vreemdelingenwet. De institutionele situatie belet ons te bepalen binnen welke termijn  deze wijzigingen, die vereist zijn voor de uitvoering van dit akkoord en ingevolge de toepasselijke Europese richtlijnen, worden aangenomen.

 

Bronnen

Samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten, BS, 18 juli 2019.

Samenwerkingskoord van 28 mei 2019 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten, BS, 18 juli 2019.

 

ISLAMI Lindiana - Legal consultant


Aanverwante artikels: permis unique étrangers

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017