NL|FR|EN
Identification
        

Onlinedocumenten

 

Klik hier om de gratis Adobe Reader te downloaden voor de PDF-bestandenAlgemene Verordening Gegevensbescherming

 • Policy over de bescherming van persoongegevens ( Word )
 • Register van verwerkingsactiviteiten - verwerkingsverantwoordelijke ( Word )


 • Ondernemingsloket Formalis

 • 99907 Aanvraag voor inschrijving KBO Onderneming Natuurlijk Persoon
 • 99908 Aanvraag voor inschrijving KBO Onderneming Rechtspersoon
 • 99909 Aanvraag voor wijziging KBO
 • 99910 Aanvraag tot stopzetting KBO
 • 99911 Aanvraag voor inschrijving KBO ONP (Mylene)
 • 99912 Communicatie Fiche
 • 99913 Procedure Correctie KBO


 • Sociaal Verzekeringsfonds - charter

 • 6700 Charter voor goede dienstverlening ( PDF )


 • Sociaal Verzekeringsfonds - zich aansluiten

 • 94702 Aansluitingsverklaring van een natuurlijke persoon
 • 95516 Aansluitingsverklaring van een helper
 • 95517 Aansluitingsverklaring van een actief vennoot
 • 96214 Aansluitingsverklaring als student-zelfstandige
 • 94707 Aansluitingsverklaring van de meewerkende echtgenote/echtgenoot
 • 94701 Aansluitingsverklaring van een vennootschap
 • 94730 Berekening van de bijdragen bij begin van activiteit (2019)
 • 94728 Berekening van de bijdragen bij begin van activiteit (2018)
 • 94727 Berekening van de bijdragen bij begin van activiteit (2017)
 • Sociale bijdragen van zelfstandigen 2018 ( PDF )


 • Sociaal Verzekeringsfonds - verander van fonds

 • 95508 Overkomst naar Group S (natuurlijk persoon)
 • 95510 Overkomst naar Group S (vennootschap)


 • Sociaal Verzekeringsfonds - aanvragen

 • 95513 Aanvraag tot vermindering van de voorlopige bijdragen 2017 - INFO
 • 95523 Aanvraag tot vermindering van de voorlopige bijdragen 2018 – INFO
 • 95526 Aanvraag tot vermindering van de voorlopige bijdragen 2019 - INFO
 • 95524 Aanvraag vermindering voorlopige bijdragen als PRIMOSTARTER 2018
 • 95527 Aanvraag vermindering voorlopige bijdragen als PRIMOSTARTER 2019
 • 95525 Aanvraag vrijstelling
 • 95514 Attest van commerciële en burgerrechtelijke inactiviteit
 • 95511 Aanvraag gelijkstelling van hoofdberoep met bijberoep – Art37
 • 95522 Aanvraag certificaat Art. 16ter, §3
 • 95515 Aanvraag tot vrijstelling van de jaarlijkse bijdrage ten laste van de bijdrage ten laste van de vennootschappen
 • 95518 Overbruggingsrecht – formulier – 1ste pijler : faillissement
 • 95519 Overbruggingsrecht – formulier – 2de pijler : collectieve schuldenregeling
 • 95520 Overbruggingsrecht – formulier – 3de pijler : gedwongen stopzetting
 • 95521 Overbruggingsrecht – formulier – 4de pijler : economische moeilijkheden


 • Sociaal Verzekeringsfonds – bij het einde van uw carrière

 • 94705 Verklaring stopzetting zelfstandige activiteit
 • 94729 Verklaring van stopzetting van zelfstandige activiteit na faling


 • Aansluiting Sociaal Secretariaat - Dossier

 • 91852 Aansluitingsverklaring PCD niet SS
 • 1167 R1 - Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO ( PDF )
 • 91841 Werknemersfiche
 • 97137 Identiteitsformulier voor actieve vennoten of bestuurder


 • Sociaaljuridische begeleiding

 • 97123 Sociaaljuridische bijstand - Algemene voorwaarden
 • 97124 Sociaaljuridische bijstand - Tarief
 • 93206 Verzaking op onderschrijving van een contract


 • Verzekeringsbemiddeling

 • 94804 Beheermandaat en verzekeringsaanvraag ( PDF )
 • 94810 Ontslaan van verantwoordelijkheid aangaande de arbeidsongevallenverzekering
 • 94803 Plaatsingsmandaat
 • 94807 Ongevallenverzekering 24u / 24 voor zelfstandige
 • 94812 Aangifte van arbeidsongeval
 • 94813 Aangifte van arbeidsongeval AG Insurance
 • GSMS01 Medisch attest van arbeidsongeval AG Insurance ( PDF )


 • Attesten

 • 90109 Bedrijfswagenattest
 • 90101 Attest van tewerkstelling
 • 90108 Bedrijfsvoorh. - Toekenning van de vermindering wegens gezinslasten
 • 91303 Controledocument - Deeltijdse arbeid


 • Werkloosheid

 • 92500 Schorsing uitvoering arbeidsovereenkomst
 • 92503 Kennisgeving van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken


 • Arbeidscontracten

 • Onbepaalde tijd
 • Deeltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die afwijkt van het principe van de minimale wekelijkse arbeidsduur
 • Huisbewaarder
 • Huisbewaarder in flatgebouwen
 • Onbepaalde duur - Handelsvertegenwoordiger
 • Bepaalde tijd
 • Bepaalde tijd - Handelsvertegenwoordiger
 • Deeltijdse arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die afwijkt van het principe van de minimale wekelijkse arbeidsduur
 • Duidelijk omschreven werk
 • Vervangingsovereenkomst
 • Hotelbedrijf
 • Uitzendarbeid
 • Vreemde nationaliteit (minder dan 12 maanden)
 • Vreemde nationaliteit (+ dan 12 maanden)
 • Dienstbode
 • Studenten
 • Huisarbeiders
 • Intellectuele eigendom
 • Dienstencheques
 • Studenten - Dienstencheques
 • Niet concurrentiebeding
 • Niet concurrentiebeding (internationale omgeving)
 • Scholingsbeding
 • Beroepsinlevingsovereenkomst
 • Bepaalde tijd wegens dienst op een binnenschip
 • Activa - Bijlage
 • Flexi-job - raamovereenkomst
 • Flexi-job - flexi-jobovereenkomst


 • Arbeidsreglement

 • 91198 Handleiding arbeidsreglement - klant


 • Ontslagen

 • Opzeggingsbrief
 • Onmiddellijke verbreking van de arbeidsovereenkomst
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst - In gemeen akkoord
 • Onmiddellijke verbreking van de arbeidsovereenkomst voor studenten in proefperiode
 • Contractbreuk wegens ongerechtvaardigde afwezigheid (Bediende of arbeider) - 1ste brief
 • Contractbreuk wegens ongerechtvaardigde afwezigheid - 2de brief
 • Contractbreuk wegens ongerechtvaardigde afwezigheid
 • Ontslag - Gelijktijdige betekening van het ontslag en van de dringende reden
 • Ontslag wegens dringende reden - 1ste stap
 • Ontslag wegens dringende reden - 2de stap


 • Outplacement

 • GSMS17 Akkoord paritair comité 124 ( Word PDF )
 • 96601 Aanvraag outplacement


 • Belastingen

 • 94302 Verklaring op eer – Forfaitaire aftrek beroepskosten
 • 276T (F) Verklaring betreffende grensarbeiders Nr. 276 Grens. (F) ( PDF )


 • Medische controle

 • GSMS15 Aanvraag tot eenmalige medische controle


 • GSMS Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

 • 96407 Mensura - Tarieven - Uitleg
 • 96409 Mensura - Overeenkomst
 • 96408 Mensura - Tarieven - jaarbijdrage
 • 96410 Mensura - Ontslag
 • GSMS21 Mediwet - Aansluitingscontract hoofding ( Word PDF )
 • GSMS22 Mediwet - Tarieven ( PDF )
 • GSMS24 Mediwet - Ontslag ( Word PDF )


 • Kinderbijslag – aanvraagformulieren

 • Model W Febelfin : betaling op een bankrekening
 • Model E : aanvraag om kraamgeld
 • Model AA : aanvraag om kinderbijslag
 • Model AA-G : aanvraag om kinderbijslag voor grensarbeiders
 • Model Eter : aanvraag om een adoptiepremie
 • Model S : aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag
 • Model B : aanvraag wezenbijslag
 • Aansluitingsverklaring werkgever
 • Artikel 68 - Informatie


 • Kinderbijslag – controleformulieren

 • P7AB : Studenten
 • P9 : Leerovereenkomst
 • P9bis : Ondernemersopleiding
 • P20 : Werkzoekende schoolverlater
 • P19Fisc A : Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België
 • P19Fisc B : Recht op een toeslag op de kinderbijslag
 • P12 : Onderzoek beroeps –en gezinssituatie
 • P16com : Aanvraag wezenbijslag – verlaten wezen
 • P3A : Geplaatste kinderen in een instelling
 • P3B : Geplaatste kinderen in een pleeggezin
 • P4 : Kinderbijslag voor broers en zusters


 • Kinderbijslag – formulieren binnen Europese Unie

 • Model Wint : betaling op een bankrekening
 • E401 : Gezinssamenstelling in EU
 • E402 : Student in EU
 • E403: Leerovereenkomst in EU
 • E411 : Aanvraag bedragen EU-lidstaat - Verschilbetaling
 • E405 : Attest einde/niet betaling EU-lidstaat
 • E407 : Aanvraag erkenning mindervaliditeit voor een kind met een aandoening
 • E404 : Geneeskundige verklaring i.v.m. de toekenning gezinsbijslagen
 • P2 : Kinderen met een aandoening tot 21 jaar in EU
 • P5 : Kinderen met een aandoening boven 25 jaar in EU
 • P16 : Onderzoek verhoogde wezenbijslag in EU


 • Kinderbijslag – andere internationale formulieren

 • SRB-BE 400 : Aanvraag kinderbijslag in Servië
 • SRB-BE 401 : Gezin in Servië
 • SRB-BE 402 : Student in Servië
 • SRB-BE 405 : Attest over de verzekeringsperiode
 • SRB-BE 411 : Gezinsbijslag in het land waar de kinderen wonen
 • MNM-BE 400 : Aanvraag kinderbijslag Montenegro
 • MNM-BE 401 : Gezin in Montenegro
 • MNM-BE 402 : Student in Montenegro
 • MNM-BE 405 : Attest over de verzekeringsperiode
 • MNM-BE 411 : Gezinsbijslag in het land waar de kinderen wonen
 • BMAR24 : Gezinssamenstelling Marokko
 • BMAR25 : Student in Marokko
 • BALG21 : Gezinssamenstelling Algerije
 • BALG24 : Student in Algerije
 • BYUG29 : Gezinssamenstelling in Bosnië-Herzegovina
 • BYUG30 : Student in Bosnië-Herzegovina
 • BE TN 401 : Gezinssamenstelling Tunesië
 • BE TN 402 : Student in Tunesië
 • BTGEZFAM : Gezinssamenstelling Turkije
 • BTUR25 : Student in Turkije
 • BRM401 : Gezinssamenstelling Macedonië
 • BRM402 : Student in Macedonië
 • BRMAA : Aanvraag kinderbijslag voor gezin in Macedonië
 • P7intA: Student buiten EU (terugsturen met P7int B)
 • P7intB: Student buiten EU

 •   
  Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017