Group S - PC nr. 152 http://www.groups.be/1_1141.htm?rdeLocaleAttr=nl Group S - PC nr. 152 nl http://www.groups.be/images/layout/gs-icon-30x30.gif Group S - PC nr. 152 http://www.groups.be/1_1141.htm?rdeLocaleAttr=nl <![CDATA[Nieuw - Uitbreiding van de bevoegdheid van het paritair comité van 16 november 2018]]> http://www.groups.be/1_93076.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=2 http://www.groups.be/1_93076.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=2 Nieuw <![CDATA[Nieuw - Bedragen van de werkgeverstegemoetkoming in de reiskosten vanaf 1 februari 2018 - Vlaamse Gemeenschap]]> http://www.groups.be/1_50689.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=9 http://www.groups.be/1_50689.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=9 Nieuw <![CDATA[Nieuw - Vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor bijkomende prestaties]]> http://www.groups.be/1_54088.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 http://www.groups.be/1_54088.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 Nieuw <![CDATA[Nieuw - Uitbreiding van de bevoegdheid van het paritair comité]]> http://www.groups.be/1_53164.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=2 http://www.groups.be/1_53164.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=2 Nieuw <![CDATA[Nieuw - Verplaatsingskosten voor dienstopdrachten en fietsvergoeding - Vlaamse Gemeenschap]]> http://www.groups.be/1_47416.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 http://www.groups.be/1_47416.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 Nieuw <![CDATA[Nieuw - Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2010]]> http://www.groups.be/1_45346.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=2 http://www.groups.be/1_45346.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=2 Nieuw <![CDATA[Sect.doct. - Bevoegdheid van het paritair comité]]> http://www.groups.be/40318_93074.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=12 http://www.groups.be/40318_93074.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=12 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Tijdskrediet met motief (Vlaanderen)]]> http://www.groups.be/40318_23817.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=10 http://www.groups.be/40318_23817.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=10 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) (Vlaanderen)]]> http://www.groups.be/40318_65866.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=8 http://www.groups.be/40318_65866.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=8 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen]]> http://www.groups.be/40318_79595.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 http://www.groups.be/40318_79595.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Tijdskrediet (organisatie, vergoedingen, varia)]]> http://www.groups.be/40318_73352.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 http://www.groups.be/40318_73352.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Waarborg- en Sociaal Fonds voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs]]> http://www.groups.be/40318_12100.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=10 http://www.groups.be/40318_12100.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=10 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Kort verzuim]]> http://www.groups.be/40318_25514.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=2 http://www.groups.be/40318_25514.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=2 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Deeltijdse arbeid]]> http://www.groups.be/40318_12103.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=2 http://www.groups.be/40318_12103.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=2 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Tijdskrediet eindeloopbaan (recht) (Vlaanderen)]]> http://www.groups.be/40318_86463.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=3 http://www.groups.be/40318_86463.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=3 Sect.doct. <![CDATA[CAO - 140849 - tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking]]> http://www.groups.be/1_85381.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=3 http://www.groups.be/1_85381.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=3 CAO <![CDATA[CAO - 140829 - werkloosheid met bedrijfstoeslag - lange loopbaan]]> http://www.groups.be/1_85344.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 http://www.groups.be/1_85344.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 CAO <![CDATA[CAO - 136296 - ontbinding van het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds]]> http://www.groups.be/1_81509.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 http://www.groups.be/1_81509.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 CAO <![CDATA[CAO - 135637 - ontbinding van het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds]]> http://www.groups.be/1_81080.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 http://www.groups.be/1_81080.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 CAO <![CDATA[CAO - 132359 - ontbinding van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de gesubsidieerde instellingen van het vrij onderwijs in de Franse en Duitstalige Gemeenschap]]> http://www.groups.be/1_77886.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 http://www.groups.be/1_77886.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 CAO <![CDATA[CAO - 132358 - statuut van de syndicale afvaardiging]]> http://www.groups.be/1_77887.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 http://www.groups.be/1_77887.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 CAO <![CDATA[CAO - 132357 - tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking]]> http://www.groups.be/1_77888.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 http://www.groups.be/1_77888.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 CAO <![CDATA[CAO - 132356 - tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen]]> http://www.groups.be/1_77889.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 http://www.groups.be/1_77889.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 CAO <![CDATA[CAO - 132355 - opleiding]]> http://www.groups.be/1_77890.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 http://www.groups.be/1_77890.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 CAO <![CDATA[CAO - 132354 - opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23/02/2009, betreffende de duur van contracten]]> http://www.groups.be/1_77891.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 http://www.groups.be/1_77891.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 CAO <![CDATA[CAO - 132353 - koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen]]> http://www.groups.be/1_77892.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 http://www.groups.be/1_77892.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 CAO <![CDATA[CAO - 132352 - opheffing van collectieve arbeidsovereenkomsten]]> http://www.groups.be/1_77893.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 http://www.groups.be/1_77893.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 CAO <![CDATA[CAO - 127810 - Vlaamse aanmoedigingspremies in de privé-sector]]> http://www.groups.be/1_72954.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 http://www.groups.be/1_72954.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 CAO <![CDATA[CAO - 127809 - vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of met een vijfde vanaf de leeftijd van 55 jaar in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR]]> http://www.groups.be/1_72955.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 http://www.groups.be/1_72955.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 CAO <![CDATA[CAO - 127808 - werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar]]> http://www.groups.be/1_72956.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=9 http://www.groups.be/1_72956.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=9 CAO <![CDATA[CAO - 127807 - werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen]]> http://www.groups.be/1_72957.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 http://www.groups.be/1_72957.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 CAO <![CDATA[CAO - 124320 - aanvullende eindejaarspremie voor zonale bus begeleiders]]> http://www.groups.be/1_69714.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=3 http://www.groups.be/1_69714.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=3 CAO <![CDATA[CAO - 123948 - bijkomende vormingsinspanningen]]> http://www.groups.be/1_69148.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=2 http://www.groups.be/1_69148.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=2 CAO <![CDATA[CAO - 123421 - aanvullende eindejaarspremie]]> http://www.groups.be/1_68709.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=3 http://www.groups.be/1_68709.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=3 CAO <![CDATA[CAO - 123052 - bijkomende vormngsinspanningen]]> http://www.groups.be/1_68550.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=2 http://www.groups.be/1_68550.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=2 CAO <![CDATA[CAO - 123051 - bestaanszekerheidvergoeding]]> http://www.groups.be/1_68551.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=0 http://www.groups.be/1_68551.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=0 CAO <![CDATA[CAO - 122687 - wijziging van de financiering van het Waarborg- en Sociaal Fonds]]> http://www.groups.be/1_68225.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=0 http://www.groups.be/1_68225.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=0 CAO <![CDATA[CAO - 121733 - financiële bijdrage in de vervoerskosten]]> http://www.groups.be/1_67707.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=0 http://www.groups.be/1_67707.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=0 CAO <![CDATA[CAO - 120923 - vorming]]> http://www.groups.be/1_66940.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=0 http://www.groups.be/1_66940.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=0 CAO <![CDATA[CAO - 120922 - flexibiliteit]]> http://www.groups.be/1_66941.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=0 http://www.groups.be/1_66941.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=0 CAO <![CDATA[CAO - 120921 - werkkledij]]> http://www.groups.be/1_66942.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=0 http://www.groups.be/1_66942.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=0 CAO <![CDATA[CAO - 119513 - functieclassificatie]]> http://www.groups.be/1_65757.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=0 http://www.groups.be/1_65757.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=0 CAO <![CDATA[CAO - 118589 - landingsbanen]]> http://www.groups.be/1_64704.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=0 http://www.groups.be/1_64704.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=0 CAO <![CDATA[CAO - 116827 - vormingsaanbod en flexibele arbeidsroosters]]> http://www.groups.be/1_63402.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=3 http://www.groups.be/1_63402.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=3 CAO <![CDATA[CAO - 116254 - bijkomende vormingsinspanningen]]> http://www.groups.be/1_62972.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=2 http://www.groups.be/1_62972.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=2 CAO <![CDATA[Loonschaal - Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap]]>http://www.groups.be/doc/N_15200000101_1001.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=9http://www.groups.be/doc/N_15200000101_1001.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=9Loonschaal <![CDATA[Loonschaal - Gesubsidieerde vrije hogescholen - Vlaamse gemeenschap]]>http://www.groups.be/doc/N_15200000102_1001.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=7http://www.groups.be/doc/N_15200000102_1001.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=7Loonschaal <![CDATA[Loonschaal - Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Franse Gemeenschap]]>http://www.groups.be/doc/N_15200000200_1001.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=12http://www.groups.be/doc/N_15200000200_1001.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=12Loonschaal <![CDATA[Loonschaal - Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Duitse Gemeenschap]]>http://www.groups.be/doc/N_15200000300_1001.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=14http://www.groups.be/doc/N_15200000300_1001.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=14Loonschaal <![CDATA[Beroepsclassificaties - Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Onderwijsinstellingen en Internaten]]>http://www.groups.be/1_38772.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1http://www.groups.be/1_38772.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1Beroepsclassificaties <![CDATA[Beroepsclassificaties - Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Franse Gemeenschap]]>http://www.groups.be/1_16707.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1http://www.groups.be/1_16707.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1Beroepsclassificaties <![CDATA[Beroepsclassificaties - Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Duitse Gemeenschap]]>http://www.groups.be/1_16708.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1http://www.groups.be/1_16708.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1Beroepsclassificaties <![CDATA[Vervoerskosten - Vervoerskosten]]>http://www.groups.be/doc/N_15200000100_1004.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=15http://www.groups.be/doc/N_15200000100_1004.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=15Vervoerskosten <![CDATA[Vervoerskosten - Vervoerskosten]]>http://www.groups.be/doc/N_15200000200_1004.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=10http://www.groups.be/doc/N_15200000200_1004.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=10Vervoerskosten <![CDATA[Vervoerskosten - Vervoerskosten]]>http://www.groups.be/doc/N_15200000300_1004.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=9http://www.groups.be/doc/N_15200000300_1004.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=9Vervoerskosten <![CDATA[Patr. soc. lasten - 074 - Vrij onderwijs]]>http://www.groups.be/doc/N_15200000000_074_1.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=37http://www.groups.be/doc/N_15200000000_074_1.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=37Patr. soc. lasten <![CDATA[Patr. soc. lasten - 174 - Vrij onderwijs]]>http://www.groups.be/doc/N_15200000000_174_1.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=37http://www.groups.be/doc/N_15200000000_174_1.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=37Patr. soc. lasten