Group S - PC nr. 301 http://www.groups.be/1_1113.htm?rdeLocaleAttr=nl Group S - PC nr. 301 nl http://www.groups.be/images/layout/gs-icon-30x30.gif Group S - PC nr. 301 http://www.groups.be/1_1113.htm?rdeLocaleAttr=nl <![CDATA[Nieuw - Verhoging van de werkgeversbijdrage in de openbare vervoerskosten vanaf 1 juli 2019]]> http://www.groups.be/1_77276.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=4 http://www.groups.be/1_77276.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=4 Nieuw <![CDATA[Nieuw - Opheffing Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort]]> http://www.groups.be/1_82836.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=3 http://www.groups.be/1_82836.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=3 Nieuw <![CDATA[Sect.doct. - Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 juli 2019]]> http://www.groups.be/40318_50733.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=8 http://www.groups.be/40318_50733.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=8 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Niet-récurrente resultaatsgebonden voordelen]]> http://www.groups.be/40318_72185.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=35 http://www.groups.be/40318_72185.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=35 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Sociaal akkoord 2013-2014 - havenarbeiders van het algemeen contingent]]> http://www.groups.be/40318_69754.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=24 http://www.groups.be/40318_69754.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=24 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Sociaal akkoord 2013-2014 - logistiek contingent]]> http://www.groups.be/40318_69760.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=29 http://www.groups.be/40318_69760.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=29 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Sociaal akkoord 2013-2014 - Vaklui]]> http://www.groups.be/40318_69761.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=25 http://www.groups.be/40318_69761.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=25 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Bijkomende vormingsinspanningen]]> http://www.groups.be/40318_72151.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=19 http://www.groups.be/40318_72151.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=19 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Tussenkomst in de verplaatsingskosten - Havenarbeiders van het algemeen contingent]]> http://www.groups.be/40318_49529.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 http://www.groups.be/40318_49529.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Tussenkomst in de verplaatsingskosten: privé-vervoermiddel]]> http://www.groups.be/40318_49525.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 http://www.groups.be/40318_49525.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Tussenkomst in de verplaatsingskosten - Havenarbeiders logistiek contigent]]> http://www.groups.be/40318_49528.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=2 http://www.groups.be/40318_49528.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=2 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Carenzdag - Havenarbeiders van het logistiek contingent]]> http://www.groups.be/40318_13538.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 http://www.groups.be/40318_13538.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Carenzdag - Vaklui]]> http://www.groups.be/40318_13531.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=12 http://www.groups.be/40318_13531.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=12 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Carenzdag - Havenarbeiders van het algemeen contingent]]> http://www.groups.be/40318_13535.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=8 http://www.groups.be/40318_13535.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=8 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Bevoegdheid van het paritair comité]]> http://www.groups.be/40318_38015.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=4 http://www.groups.be/40318_38015.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=4 Sect.doct. <![CDATA[Sect.doct. - Carenzdag - Fruitsorteerders]]> http://www.groups.be/40318_13529.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=7 http://www.groups.be/40318_13529.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=7 Sect.doct. <![CDATA[CAO - 153641 - sociaal akkoord 2019-2020]]> http://www.groups.be/1_96136.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 http://www.groups.be/1_96136.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 CAO <![CDATA[CAO - 153640 - sociaal akkoord 2019-2020]]> http://www.groups.be/1_96137.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 http://www.groups.be/1_96137.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 CAO <![CDATA[CAO - 153639 - sociaal akkoord 2019-2020]]> http://www.groups.be/1_96138.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 http://www.groups.be/1_96138.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 CAO <![CDATA[CAO - 153638 - verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten]]> http://www.groups.be/1_96139.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 http://www.groups.be/1_96139.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 CAO <![CDATA[CAO - 151593 - niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen]]> http://www.groups.be/1_94255.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=4 http://www.groups.be/1_94255.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=4 CAO <![CDATA[CAO - 151592 - verlenging van sommige cao's die gesloten zijn voor bepaalde duur]]> http://www.groups.be/1_94256.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 http://www.groups.be/1_94256.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 CAO <![CDATA[CAO - 146373 - tijdelijke tewerkstelling van een havenarbeider in een ander havengebied en definitieve opname van een havenarbeider in de pool van een ander havengebied]]> http://www.groups.be/1_91141.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 http://www.groups.be/1_91141.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 CAO <![CDATA[CAO - 146017 - niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen]]> http://www.groups.be/1_90671.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 http://www.groups.be/1_90671.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 CAO <![CDATA[CAO - 142072 - sociaal akkoord 2017-2018 voor de vaklui]]> http://www.groups.be/1_86679.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=7 http://www.groups.be/1_86679.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=7 CAO <![CDATA[CAO - 142071 - sociaal akkoord 2017-2018 voor de havenarbeiders]]> http://www.groups.be/1_86680.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=7 http://www.groups.be/1_86680.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=7 CAO <![CDATA[CAO - 142070 - sociaal akkoord 2017-2018 voor de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat]]> http://www.groups.be/1_86681.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 http://www.groups.be/1_86681.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 CAO <![CDATA[CAO - 142069 - wijziging van de cao van 29/03/2017 houdende verlenging van sommige cao's van bepaalde duur]]> http://www.groups.be/1_86682.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 http://www.groups.be/1_86682.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 CAO <![CDATA[CAO - 139009 - niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen]]> http://www.groups.be/1_83668.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 http://www.groups.be/1_83668.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 CAO <![CDATA[CAO - 139002 - prorogation du régime de fin de carrière]]> http://www.groups.be/1_83669.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 http://www.groups.be/1_83669.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 CAO <![CDATA[CAO - 138788 - verlenging van drie collectieve arbeidsovereenkomsten]]> http://www.groups.be/1_83429.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 http://www.groups.be/1_83429.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 CAO <![CDATA[CAO - 136299 - verlenging van de eindeloopbaanregeling]]> http://www.groups.be/1_81512.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 http://www.groups.be/1_81512.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 CAO <![CDATA[CAO - 135640 - invoering veiligheidscertificaat]]> http://www.groups.be/1_81082.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=7 http://www.groups.be/1_81082.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=7 CAO <![CDATA[CAO - 135639 - voorwaarden en modaliteiten waaronder een havenarbeider kan worden tewerkgesteld in een ander havengebied dan datgene waar hij werd erkend]]> http://www.groups.be/1_81083.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=7 http://www.groups.be/1_81083.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=7 CAO <![CDATA[CAO - 135638 - onthaal van de werknemers]]> http://www.groups.be/1_81084.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 http://www.groups.be/1_81084.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 CAO <![CDATA[CAO - 134375 - voorwaarden en modaliteiten waaronder een havenarbeider kan worden tewerkgesteld in een andere havengebied dan datgene waar hij werd erkend]]> http://www.groups.be/1_81226.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 http://www.groups.be/1_81226.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 CAO <![CDATA[CAO - 134374 - solidariteitsbijdrage voor de compensatiefondsen voor bestaanszekerheid]]> http://www.groups.be/1_80244.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=7 http://www.groups.be/1_80244.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=7 CAO <![CDATA[CAO - 134373 - elektronische uitwisseling van de werkloosheidsgegevens]]> http://www.groups.be/1_80245.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=3 http://www.groups.be/1_80245.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=3 CAO <![CDATA[CAO - 134372 - veiligheidscertificaat]]> http://www.groups.be/1_81227.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 http://www.groups.be/1_81227.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 CAO <![CDATA[CAO - 134371 - onthaal van de werknemers]]> http://www.groups.be/1_81228.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 http://www.groups.be/1_81228.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1 CAO <![CDATA[CAO - 134058 - sociaal akkoord 2015-2016 voor de vaklui]]> http://www.groups.be/1_79768.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 http://www.groups.be/1_79768.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 CAO <![CDATA[CAO - 134057 - sociaal akkoord 2015-2016 voor de havenarbeiders van het logistiek contingent]]> http://www.groups.be/1_79769.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=8 http://www.groups.be/1_79769.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=8 CAO <![CDATA[CAO - 134056 - sociaal akkoord 2015-2016 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent]]> http://www.groups.be/1_79770.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=7 http://www.groups.be/1_79770.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=7 CAO <![CDATA[CAO - 133536 - niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen]]> http://www.groups.be/1_79433.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 http://www.groups.be/1_79433.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=6 CAO <![CDATA[CAO - 133442 - verlenging sommige CAO's van bepaalde duur]]> http://www.groups.be/1_79479.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 http://www.groups.be/1_79479.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 CAO <![CDATA[CAO - 132321 - verlenging van drie sectorale akkoorden 2013-2014]]> http://www.groups.be/1_77897.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 http://www.groups.be/1_77897.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=5 CAO <![CDATA[Beroepsclassificaties - Havenbedrijf - Haven van Brussel en Vilvoorde ]]>http://www.groups.be/1_60080.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1http://www.groups.be/1_60080.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1Beroepsclassificaties <![CDATA[Beroepsclassificaties - Havenbedrijf - Haven van Brugge]]>http://www.groups.be/1_60081.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1http://www.groups.be/1_60081.htm?rdeLocaleAttr=nl&v=1Beroepsclassificaties <![CDATA[Vervoerskosten - Vervoerskosten]]>http://www.groups.be/doc/N_30100000000_1004.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=9http://www.groups.be/doc/N_30100000000_1004.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=9Vervoerskosten <![CDATA[Vervoerskosten - Vervoerskosten]]>http://www.groups.be/doc/N_30102000000_1004.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=7http://www.groups.be/doc/N_30102000000_1004.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=7Vervoerskosten <![CDATA[Vervoerskosten - Vervoerskosten]]>http://www.groups.be/doc/N_30103000000_1004.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=2http://www.groups.be/doc/N_30103000000_1004.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=2Vervoerskosten <![CDATA[Vervoerskosten - Vervoerskosten]]>http://www.groups.be/doc/N_30105000000_1004.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=2http://www.groups.be/doc/N_30105000000_1004.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=2Vervoerskosten <![CDATA[Patr. soc. lasten - 014 - ]]>http://www.groups.be/doc/N_30104000000_014_1.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=38http://www.groups.be/doc/N_30104000000_014_1.PDF?rdeLocaleAttr=nl&v=38Patr. soc. lasten