Coronavirus: Waalse COVID-19-vergoedingen voor bepaalde sectoren

Van 

De Waalse regering heeft verschillende financiële steunmaatregelen ingevoerd, 'COVID-19-vergoedingen' genoemd, om door de coronacrisis getroffen ondernemingen in het Waalse Gewest te ondersteunen. De laatste maatregelen hebben betrekking op vijf verschillende sectoren en werden onlangs in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Er worden echter nog een aantal ministeriële uitvoeringsbesluiten verwacht.


De nieuwe COVID-19-vergoedingen hebben betrekking op de volgende sectoren:

  • vergoeding 12 – B2B-sector (handelsverkeer tussen ondernemingen onderling);
  • vergoeding 13 - onrechtstreeks getroffen sectoren;
  • vergoeding 14 - horeca;
  • vergoeding 15 -  touringcareigenaars;
  • vergoeding 16 – (opnieuw) gesloten of nog altijd getroffen sectoren.

 

Meer informatie over de toepasbare bedragen, de toekenningsvoorwaarden en de procedure om deze verschillende vergoedingen te bekomen, vindt u op de website van het Waalse Gewest.

Bronnen:  Besluit van de Waalse regering betreffende de toekenning van een specifieke vergoeding aan zelfstandigen en ondernemingen die actief zijn in de B2B-sector en onrechtstreeks getroffen worden door beslissingen tot sluiting, BS, 30 april 2021; besluit van de Waalse Regering van 22 april 2021 betreffende de toekenning van een specifieke vergoeding ten gunste van bepaalde sectoren die onrechtstreeks worden getroffen door sluitingsbeslissingen in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19, BS, 30 april 2021; besluit van de Waalse Regering van 22 april 2021 betreffende de toekenning van een aanvullende tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen in de horecasector die bij beslissing gesloten worden in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19, BS, 30 april 2021; besluit van de Waalse Regering van 22 april 2021 betreffende de toekenning van een specifieke toelage voor de sector personenvervoer, BS, 30 april 2021; besluit van de Waalse Regering van 22 april 2021 betreffende de toekenning van een bijkomende tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die per beslissing zijn getroffen in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19, BS, 30 april 2021.