Interprofessioneel akkoord 2021-2022: akkoord binnen de regering!

article image Van 

In de vroege uurtjes van donderdag kwam men binnen de regering tot een akkoord. De loonmarge van 0,4% wordt bevestigd voor de volgende twee jaar. Bovendien kunnen ondernemingen die goede resultaten behaalden in 2021 een eenmalige premie van maximum 500 euro netto toekennen.

Na het mislukken van de onderhandelingen tussen de sociale partners  diende de regering het dossier over de loonmarge voor de jaren 2021-2022 terug in handen nemen. In de nacht van woensdag op donderdag werd een akkoord bereikt.

1. Loonmarge

De loonnorm van 0,4% voor 2021 en 2022 wordt bevestigd, terwijl automatische indexeringen en baremieke verhogingen zoals in de vorige jaren gewaarborgd blijven.

De uitzonderlijke maatregelen die vóór 12 april in het kader van de gezondheidscrisis werden genomen, worden uitgesloten van de berekening van de loonmarge (vergoeding verplicht telewerk, vaccinatieverlof, premies in de sector gezondheidszorg en de groothandelssector, enz.).

2. Coronapremie

Ondernemingen die goede resultaten behaalden, kunnen in 2021 een aanvullende eenmalige premie toekennen bovenop de loonmarge van 0,4%.

Wat we in dit stadium weten over deze premie:

  • premie toegekend in de vorm van een consumptiecheque (met uitbreiding van de lijst van handelszaken en instellingen waar de cheque kan worden ingeruild);
  • maximum 500 euro netto;
  • werkgeversbijdrage van 16,5% (500 euro kost dus 582,5 euro voor de werkgever);
  • uitgifte van de cheque door de werkgever tot 31 december 2021;
  • vrijwillige basis: onderhandeling over de toekenning en de voorwaarden van deze premie zal  op ondernemingsvlak plaatshebben en niet op niveau van de sectoren.

Opmerking: De regering heeft het begrip 'onderneming die goede resultaten behaalde' niet willen definiëren. Bijgevolg heeft elke werkgever die dit wenst de mogelijkheid om deze premie toe te kennen.

3. Andere dossiers

De andere onderwerpen blijven in handen van de sociale partners:

  • harmonisering van de aanvullende pensioenen van bedienden en arbeiders;
  • tijdelijke verhoging van de vrijwillige overuren;
  • eindeloopbaanstelsels (SWT en tijdskrediet);
  • verhoging van het minimumloon.

Voor dit laatste punt heeft de regering niettemin een advies gegeven en is ze van oordeel dat dit in stappen moet worden verhoogd (in de volgende interprofessionele akkoorden). De regering spreekt van fiscale en parafiscale maatregelen om de kosten van deze verhoging van het minimumloon te ondersteunen.

4. En nu?

Het gaat om een politiek akkoord dat aan de sociale partners zal worden voorgesteld: ofwel aanvaarden ze het (en worden de onderhandelingen voortgezet), ofwel weigeren ze het (en zet de regering dit akkoord om in een koninklijk besluit).

Daarna is het aan de sectoren om de marge in te vullen. Als de sector niets heeft bepaald of als de sector de keuze laat, kunnen ondernemingen zelf beslissen hoe ze deze maximale marge zullen gebruiken.

Advies: we raden u aan om inzake dit punt nog geen verbintenissen ten opzichte van uw personeel aan te gaan, maar te wachten op eventuele sectorakkoorden ter zake. 

Wat de coronapremie betreft, worden trouwens nog verduidelijkingen en bevestigingen verwacht. Voorzichtigheid en geduld blijven geboden!

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in dit dossier.