Lastenverlaging voor steunzones: verlenging statuut met 18 maanden

Van 

De erkenning van alle zeven bestaande steunzones wordt verlengd met 18 maanden.


Bedrijven die arbeidsplaatsen creëren ingevolge investeringen in regio’s die het statuut van ‘steunzones’ genieten een gedeeltelijke doorstortingsvrijstelling van bedrijfsvoorheffing, uiteraard onder een aantal voorwaarden. De doorstortingsvrijstelling stemt overeen met 25 procent van de bedrijfsvoorheffing voor deze nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen en geldt voor twee jaar.

Vandaag bestaan er zeven steunzones, met telkens een erkenning die zes jaar duurt. De erkenning van de steunzones rond Turnhout en Genk liepen normaliter binnenkort af, op 30 april 2021. Ingevolge de coronacrisis besliste de Minister van Financiën evenwel tot een verlenging van de erkenning van alle bestaande steunzones met 18 maanden. Bijgevolg zullen de bestaande steunzones hun statuut aanhouden tot aan onderstaande data:

  • steunzone Turnhout: tot 31/10/2022;
  • steunzone Genk: tot 31/10/2022;
  • steunzone Seraing: tot 30/04/2025;
  • steunzone Sambreville: tot 30/04/2025;
  • steunzone Charleroi: tot 30/04/2025;
  • steunzone Frameries: tot 30/04/2025;
  • steunzone Zaventem-Vilvoorde: tot 31/05/2026.

 

Voor de goede orde: deze aangekondigde maatregel wijzigt niets aan de termijnen die gelden voor individuele werkgevers. Zo geldt de doorstortingsvrijstelling enkel gedurende twee jaar volgend op de creatie van de tewerkstellingsplaats, die bovendien moet gebeuren binnen de 36 maanden volgend op de investering. Deze termijnen wijzigen dus vooralsnog niet.
 

Update d.d. 3 mei 2020: inmiddels werd de vereiste wetswijziging ter zake goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De wet voorziet niet in een automatische verlenging met 18 maanden! Het betrokken gewest dient eerst nog een voorstel ter zake in te dienen bij de federale Minister van Financiën.
Bijgevolg zijn deze data vooralsnog onder voorbehoud.  

 

Bronnen: