Ons aanbod

Om uw klanten te adviseren en te begeleiden wanneer ze een eigen zaak starten, zelfstandige zijn of personeel aanwerven, kan u rekenen op uw partnerschip met Group S. Naast onze tools en opleidingen bieden we uw klanten een ruim pakket aan diensten aan.

Ons aanbod voor starters & zelfstandigen

Formalis

Bij de opstart van een eigen zaak moeten er verschillende administratieve verplichtingen in orde gebracht worden waaronder de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Hiervoor kan u terecht bij ons ondernemingsloket Formalis of ons online loket online.formalis.be.

Naast begeleiding en advies aan starters voert het ondernemingsloket ook de administratieve wijzigingen van bestaande ondernemingen uit.

Contacteer een Formalis-kantoor in uw buurt 

Gebruik het online loket

 

Fonds voor zelfstandigen

Voor de sociale bescherming van uw klant als zelfstandige moet hij zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. U kan hem hierin begeleiden door hem aan te sluiten bij het sociaal verzekeringsfonds van Group S dat de sociale bijdragen en de jaarlijkse vennootschapsbijdragen berekent en int. In ruil heeft uw klant recht op kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en een wettelijk pensioen.

Het sociaal verzekeringsfonds van Group S informeert, begeleidt en adviseert u en uw klanten over de rechten en plichten van het sociaal statuut en de wijzigingen van de sociale wetgeving.

Aansluiten bij het Fonds voor Zelfstandigen van Group S
 

KidsLife

Met KidsLife zorgen we ook  voor de betaling van kinderbijslag en geboortepremies.Meer info op KidsLife.be

 

Ons aanbod voor werkgevers

Sociaal secretariaat

Door onder meer de snelle wijzigingen in de arbeidswetgeving is de loon- en personeelsadministratie voor elk bedrijf een complexe taak. Met het sociaal secretariaat van Group S kan u uw klanten correct adviseren en makkelijk de nodige documenten voor het boekhoudkundig beheer ervan terugvinden. 

Onze handige applicaties, simulatietools, nuttige documenten en sociaaljuridische begeleiding zorgen ervoor dat u efficiënt en vlot kan werken.

Meer over het sociaal secretariaat van Group S

Aanvullend aanbod

Group S is meer dan een sociaal sociaal secretariaat. Dankzij een sterk netwerk van partners en tussenpersonen biedt Group S via één aanspreekpunt een uitgebreide dienstverlening aan die verder gaat dan enkel stipte loonberekeningen.  Een ziekenfonds, hospitalisatieverzekering, subsidie advies of een goede verzekering, als ondernemer kan u op Group S rekenen.

Aanvullende verzekeringen - hospitalisatieverzekering - ziekenfonds

Subsidieadvies